Pušenje loše utiče na inteligenciju

Pušenje je veoma štetno za celokupno zdravlje a prema novijoj studiji rađenoj na univerzitetima u Aberdenu i Edimburgu pušenje ima negativan uticaj na IQ.

Istraživači sa ova dva univerziteta su ispitivali kako se tokom godina menjaju kognitivne sposobnosti pušača u odnosu na one koji nikada nisu pušili.

Krajnji rezultat ove studije je da su pušači pokazali mnogo lošije rezultate u 5 različitih vrsta testova kojima se mere kognitivne sposobnosti.

Istraživanjem je obuhvaćeno 465 ljudi, kojima su prvi put merene mentalne sposobnosti 1947-me godine kada su imali oko 11 godina a drugi put 2002-ge godine u njihovoj 64-toj godini života.

Ovom prilikom prošli su testove kojim se procenjuje nepromenjivo rasuđivanje, pamćenje i brzina učenja, koliko brzo obrađuju informacije, brzina kojom donose odluke u određenim situacijama i aritmetički testovi .

Bivši pušači i oni koji su to ostali su imali lošije rezultate od nepušača, pri čemu je uzeto u obzir IQ koji su imali u detinjstvu, obrazovanje, zanimanje i konzumacija alkohola.

Ovaj efekat je bio najitenzivniji kod pušača, a vidan je bio i kod bivših pušača.

Intelektualni razvoj

Ovi naučnici su istakli mali ali zanačajan negativan efekat, od oko 4%, povezan sa kombinovanim efektom pušenja i oštećenja funkcija pluća.

Pretpostavljaju da bi mogla da postoji veza smanjene funkcije pluća i negativnog uticaja na proces razmišljanje, premda nije sasvim jasan mehanizam ovog procesa.

Dr Lawrence Whalley sa univerziteta u Aberdenu, koji je bio vođa ovog istraživanja, kaže da bi objašnjenje moglo da bude da pušenje izaziva oksidativni stres – kumulativno oštećenje prouzrokovano molekulima nazvanini slobodni radikali koji oštećuju sve organe uključujući i mozak. Kumulativnost ovog efekta se ogleda u tome je da su neuroni koji stare veoma osetljivi na oksidativne stresove.

Odavno je poznato štetno dejstvo pušenja na pluća, ali u određivanju štetnog dejstva na kognitivno moglo bi da bude da nikotin oštećuje mozak na isti način kao što deluje na tkiva pluća.

Amanda Sandford tvrdi da kod mladih koji se još nalaze u razvoju, može da se desi da isto kako pušenje usporava telesni razvitak, isto tako deluje kada se radi o intelektualnom razvoju.

Nasuprot verovanju mnogih da im pušenje može pomoći u razmišljanju u stvari sasvim suprotno ono izaziva haos sa moždanim ćelijama i IQ.

Uzimajući u obzir da pušenje veoma oštećuje zdravlje a prema novim saznanjima smanjuje inteligenciju, razmislite makar danas na svtski dan borbe protiv pušenja da bi trebalo da budete veoma neodgovorni prema sebi da ne pokušate da se odrektnete ove veoma štetne navike.