Rahitis

Najčešći uzroci pojave bolesti, simptomi i prevencija

Rahitis je bolest kostiju koje rastu koja se javlja u fazama najintenzivnijeg rasta, u periodu odojčeta, ranom predškolskom dobu i pubertetu. Osnovu bolesti čini poremećaj mineralizacije novonastale kosti, odnosno nedovoljno taloženje i ugradnja kalcijuma (Ca) u hrskavicu i osnovnu koštanu masu dugih kostiju. Posledica je bujanje hrskavice i koštanog tkiva uz izostanak mineralizacije (ugradnje kalcijuma). Na tim mestima javljaju se nepravilna zadebljanja koja mogu da se opipaju i registruju rentgenom. Kosti se razmekšavaju i krive pod uticajem težine tela.

Postoje dva oblika rahitisa: hipovitaminski rahitis ili vitamin D zavisni rahitis, koji nastaje zbog nedostatka D vitamina u organizmu i vitamin D rezistentni rahitis koji nastaje zbog urođenih ili stečenih poremećaja u metabolizmu vitamina D, kalcijuma i fosfora.

Hipovitaminski rahitis

Najčešći uzroci nedostatka vitamina D u organizmu su nedovoljno izlaganje tela sunčevim zracima, nedovoljna količina D vitamina u hrani (majčino i kravlje mleko) i poremećaj u resorpciji i metabolizmu D vitamina. U sadašnje vreme kada se za sve to zna rahitis se najčešće javlja zbog neredovnog i nedovoljnog unosa preparata D vitamina u periodima rasta. U koži čoveka pod uticajem ultraljubičastih sunčevih zraka iz provitamina stvara se vitamin D neophodan za pravilan rast i formiranje kostiju. Oskudno izlaganje suncu dešava se u krajevima sa malo sunčanih dana i društvenim sredinama gde vera i običaji to nalažu. Majčino i kravlje mleko ne zadovoljavaju potrebe odojčeta i malog deteta u vitaminu D. Pojedina adaptirana mleka su obogaćena tim vitaminom, ali je teško odrediti da li je svakoga dana uneta dovoljna količina.

Kako prepoznati bolest

Rahitis se ipak može javiti u slučaju da zataji zdravstveno prosvećivanje. Rani simptomi bolesti se teško otkrivaju i retko pripisuju rahitisu, a to su bledilo, umor, poremećaji varenja, a promene na kostima su bezbolne, simetrične i nastaju kasnije. Fenomen ping pong loptice je ugibanje kostiju lobanje zbog njihovog razmekšanja. Velika fontanela i šavovi između kostiju lobanje kasnije se zatvaraju. Ispupčenost čeonih i temenih kostiju zbog bujanja koštanog tkiva naziva se kaput kvadratum, a ispupčenost grudne kosti kokošije grudi. Mlečni zubi kasnije niču, a stalni su skloni karijesu. Rahitične brojanice su zadebljanja duž grudne kosti na spoju sa rebrima. U donjim partijama kičmenog stuba javlja se grba i zajedno sa deformitetima karlice javlja se u odmaklim fazama bolesti. Deformiteti na ekstremitetima “X” i “O” noge kao i fenomen duplog zgloba iznad ručja i skočnog zgloba javljaju se posle prve godine zivota. Najučestaliji su deformiteti grudnog koša do 65%. Sve ove promene na kostima dovode i do zastoja i u rastu.

Mišići imaju konstantno nizak tonus, pa je usporen statički razvoj: sedenje, stajanje i hodanje. To su deca sa velikim, opuštenim trbuhom i opstipacijom zbog mlitave mišićne i glatke muskulature, bleda, razdražljiva, slabog sna i obilnog znojenja.

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkih simptoma, tipičnih radioloških promena na kostima i određenih laboratorijskih parametara. Kako D vitamin utiče na metabolizam kalcijuma i fosfora, nailazi se na snižene vrednosti oba elementa u krvi i povećane vrednosti enzima alkalne fosfataze koja ukazuje na bujanje koštanog tkiva. Ako se dijagnoza blagovremeno postavi bolest se leči terapijskim dozama D vitamina, a ako je bolest odmakla uključuju se ortopedi i fizijatri. Nelečeni rahitis ostavlja velike deformitete koji se posle tri godine nešto ublažuju, ali se nikada ne normalizuju.

Prevencija kao imperativ

Zato je profilaksa važna. Prevencija rahitisa ostvaruje se svakodnevnim davanjem uljanog rastvora D vitamina u dozi od 400 IJ. Ne preporučuje se kombinacija sa A vitaminom, jer on nema značaja u prevenciji rahitisa. Uljani rastvor je pogodniji, jer olakšava resorpciju i ne zahteva upotrebu aditiva pri spravljanju preparata. Profilaksa se sprovodi od četrnaestog dana života do kraja prve godine života, i u zimskim mesecima druge i treće godine. Važno je obratiti pažnju na vrstu preparata, neophodno je da preparat bude registrovan i kontrolisan kod Agencije za lekove i medicinska sredstva, a pre početka primene treba pročitati uputstvo priloženo u pakovanju.

Samo jedna kap vitamina D u kašičici sa malo mleka za vašu bebu čini da život bude lep, a beba zdrava.

Autor: Dr Mira Radović, pedijatar
Načelnik Pedijatrije DZ Zemun