Razlozi za i protiv pilula za kontracepciju

Pilule za kontracepciju su pouzdan i efikasan način zaštite od neželjene trudnoće. Sadrže dva tipa ženskih hormona, estrogen i progesteron, koji se nalaze pojedinačno ili kombinovano u različitim odnosima u raznim brendovima pilula za kontracepciju.

Funkcionišu tako što sprečavaju ovulaciju bez koje nema začeća, sprečavaju sekreciju oko cerviksa što otežava da spermatozoidi prođu kroz njega a tkiva materice postaju tanja pa su manje spremna da prihvate jajašce.

Smatraju se stopostotnom zaštitom ali razlog što prema statistikama 3% žena ostane trudno posle prva godine uzimanja kontraceprivnih pilula je što zahtevaju svakodnevnu upotrebu a svaka zaboravnost može da ima za posledicu trudnoću.

Dobre strane su takođe što nestaje bol koji se kod mnogih žena javlja sredinom menstrualnog perioda, menstroacije su sa slabijim krvavljenjem i kraće traju. Dokazano je da imaju zaštitno dejstvo protiv raka jajnika i materice ( endometrijuma ).

Razlozi koji obeshrabruju žene da ih koriste su:

Prateće nus pojave za koje se tvrdi da su privremene i nestaju posle prvog ciklusa uzimanja mogu da budu: glavobolja, mučnina, uvećane i bolne grudi, umereno dobijanje na telesnoj težini,pojava tragova krvi na sredini ciklusa, retencija tečnosti, sniženje LDL (dobrog ) i povećanja HDL ( lošeg ) holesterola.

Ozbiljne komplikacije potstaknute pilulama mogu da budu: dubinska venska tromboza, srčani ili moždani udar. Ovakve ozbiljne posledice se veoma retko dešavaju i to kod žena koje pripadaju nekoj od rizičnih grupa a one su: pušači, porodična sklonost ka ovim oboljenjima, prekomerna telesna težina, dijabetičari, visok krvni pritisak i visok nivo holesterola.

Povećavaju rizik od raka dojke, cervikalnog kancera i veoma retko raka jetre. Rizik za oboljevanje od raka dojke se tokom uzimanja pilula za kontracepciju povećava za 25% ali se bitno smanjuje sa prestankom uzimanja pilula, 10 godina po prestanku korišćenja rizik je isti kao kod onih koji nikada nisu koristili pilule za kontracepciju.

Apsurd je da pilule za kontracepciju, slavljene jer su oslobodile žensku seksualnost, mogu da izazovu sasvim suprotan efekat. Najnovije istraživanje američkih naučnika upozorava da kod žena koje uzimaju pilule za kontracepciju može trajno da bude smanjena seksualna želja.

Gubitak libida je dobro poznat sporedan efekat pilula za kontracepciju ali prema novim saznanjima ovaj efekat bi mogao da bude trajan. Pilule između ostalog deluju tako što smanjuju stvaranje testosterona koji pokreće seksualnu želju i kod žena i kod muškaraca. Mehanizam delovanja je da povećavaju nivo supstance nazvane seks hormon vezujući globulin (SHBG), čija je uloga da vezuje testosteron i blokira njegov efekat.

Do sada se smatralo da je sniženi libido, bolan seksualni odnos sa slabim ili bez orgazma revirzibilan proces i da ovi sporedni efekti prolaze čim prestane upotreba kontraceptivnih pilula.

Ispitivanje je vršeno tako što je ženama koje su podeljene u tri grupe: one koje uyimaju kontraceptivne pilule, koje su u pro[losti uyimale i grupa žena koja ih nikada nije koristila, na svakih tri meseca tokom godinu dana meren nivo SHBG supstanci. Utvrđeno je da žene koje uzimaju pilule imaju 7 puta viši nivo ovih supstanci u krvi u odnosu na one koje ih nikada nisu koristile a da kod žena koje su prestale da ih koriste nivo ovih supstanci ostaje 3 do 4 puta viši u odnosu na žene koje nikada nisu koristile pilule. Ovo najnovije saznanje je saopšteno na kongresu američke Asocijacije endokrinologa u Vašingtonu prošlog meseca i pobudilo je kontra argumente. Zagovornici pilula za kontracepciju su tvrdili da je potreban oprez prilikom davanja ovakvih zaključaka jer je teško odrediti od čega zavisi čovekova seksualna želja. Različita je kod muškaraca i kod žena i na nju deluju raznorazni faktori npr. da li ste jeli, koliko ste popili, da li imate decu i kog su uzrasta. Ni jedan od ovih faktora koji bitno utiču na seksualnu želju nije uzet u obzir.

Prema tome, uzimajući u obzir razloge za i protiv, prilikom opredeljivanja za način kontracepcije uvek trba dobro razmisliti i o pilulama za kontracepciju s obzirom da su najpouzdaniji način zaštite od neželjene trudnoće.