Rizici upotrebe više lekova istovremeno

Foto: Pixabay/Guvo59

Neželjena dejstva leka se javljaju neposredno posle primene leka ili posle izvesnog vremena. To mogu biti alergije, bolovi, vrtoglavica, povišen krvni pritisak, krvarenje, mučnina, promene srčanog ritma, promene na koži, zujanje u ušima i mnoge, mnoge druge.

Polifarmacija je istovremena primena četiri ili više lekova. To mogu biti oni koji se izdaju na recept ili se uzimaju bez recepta ili su tradicionalni biljni lekovi.

Polifarmacija povećava verovatnoću da se kod pacijenata jave neželjene reakcije, usled povećanog rizika od interakcija između lekova, hrane i biljnih proizvoda, piše portal Zdravlje.org.rs.

Primena više lekova je uobičajena kod starijih ljudi, ali svako ko koristi veći broj lekova može biti izložen riziku. To uključuje pacijente sa dugotrajnim hroničnim oboljenjima koji redovno uzimaju više lekova.

Studije pokazuju da jedna trećina ljudi u svetu, starosti preko 75 godina, uzima najmanje šest lekova dnevno, od čega preko milion uzima osam ili više lekova dnevno.

S obzirom da postoji rizik povezan sa polifarmacijom, zdravstveni radnici, pacijenti, roditelji i staratelji trebalo bi da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lekove i da na taj način aktivno doprinesu praćenju i očuvanju bezbedne primene lekova.

Lekarska komora Srbije u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva sprovodi kampanju o važnosti prijavljivanja sumnji na neželjene reakcije na lekove.

Svaka prijava pomaže u procesu prikupljanja podataka koji omogućavaju bolje razumevanje bezbednosnog profila leka. Time se doprinosi adekvatnijem propisivanju i primeni leka na najbezbedniji način.

Praćenjem neželjenih reakcija na lekove omogućava se da pacijenti imaju kvalitetne i bezbedne lekove što doprinosi očuvanju javnog zdravlja, kao i zdravlja svakog pojedinca koji primenjuje lek.

Naša je potreba i obaveza da stalno budemo budni u akciji prijave neželjenih reakcija na lekove.

Original Article