Home Zdravlje Rizični oblici ponašanja mladih- zloupotreba droga

Rizični oblici ponašanja mladih- zloupotreba droga

0
Rizični oblici ponašanja mladih- zloupotreba droga

pixabay.com

U susret Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe droga 26.06, Specijalna bolnica „Vita“, tradicionalno već sedmi put, sprovela je istraživanje o rizičnim oblicima ponašanja mladih. Ispitivanje je sprovedeno početkom juna 2022. god. na uzorku od 400 mladih starosti od 15 -30 godina sa teritorije Novog Sada, metodom slučajnog uzorka.

Rezultati su pokazali da je u proseku nešto više od četvrtine ispitanika (njih oko 27%) probalo neku od droga. Od mladih koji su došli u direktan kontakt sa drogom, čak oko 90% njih je taj kontakt imalo sa marihuanom ili nekom drogom iz grupe stimulansa (kokain, amfetamin, ekstazi). Po učestalosti konzumiranja dominira marihuana, koja je zastupljena u čak 51,4% slučajeva, što se poklapa i sa rezultatima jednog od prethodnih istraživanja bolnica Vita na uzorku mladih 15-18 god. gde je marihuana takođe bila dominantna psihoaktivna supstanca sa 53-54 % učestalosti konzumiranja. Međutim, rezultati ovog istraživanja ukazuju na promenu u poziciji učestalosti i zastupljenosti konzumiranja nekih drugih droga. Tako primećujemo trend češće zloupotrebe kokaina, koji se prema našim podacima nalazi na drugom mestu, iza marihuane (13,5% uzorka), dok je ranijih godina bio ređe zloupotrebljavan i u odnosu na amfetamin, čija je zastupljenost konzumiranja u ovom uzorku 12,8 %, kao i od ekstazija koji zastupljen u ovom uzorku sa procentom učestalosti konzumiranja od 11,8%.

Takođe, podaci da čak 60,7% mladih poznaje nekoga u svom neposrednom okruženju ko koristi droge i da je njih 52,3% bilo direktno ponuđeno sa nekom drogom govore i dalje o visokom nivou dostupnosti i sam tim i izloženosti mladih drogama, kao jednom od osnovnih generatora širenja zloupotrebe droge kod mladih.

Jednako tako možemo govoriti i o nedovoljnoj pripremljenosti mladih na ove izazove odrastanja kroz prisustvo brojnih zabluda i predrasuda o drogama. Mladi su skloni rizičnim stavovima da je drogu moguće kontrolisano uzimati bez težih i dugoročnijih posledica, da se ona može uzimati kontrolisano i povremeno u „posebnim prilikama“ ili da opravdavaju podele droga na „lake“ i „teške“ u čak 68,8% slučajeva u ovom istraživanju. Slični rezultati su dobijani i prethodnih godina.

Ako bi poredili pojedine rezultate sa nekim od prethodnih istraživanja bolnice Vita kao npr. iz 2019. na istu temu, sa istim starosnim uzorkom, gde je u uzorku mladih njih 74% potvrdilo da poznaje nekoga u svom okruženju ko koristi drogu i gde je drogom direktno ponuđeno 59% mladih iz uzorka, vidimo da ovogodišnji rezultati od 60,7 % onih koji poznaju nekoga ili 52,3 % direktno ponuđenuh pokazuju iako visok, ipak nešto manji procenat opšte izloženosti mladih drogama. Ovaj pad procenata i razlike možemo dovesti i u kontekst pandemije Covida-19 i perioda generalno smanjenih socijalnih kontakata i prilika za izlaske i druženje mladih u prethodne dve godine. Svakako, pratićemo trendove i u narednom periodu, te i ishode postpandemijskog stanja u ovom kontekstu, kaže Milan Vlaisavljević, direktor Specijalne bolnice „Vita“.

Specijalna bolnica „Vita“ svake godine sprovodi istraživanja na teme rizičnih oblika ponašanja mladih sa posebnim akcentom na zloupotrebu droga, alkohola i kockanja u cilju podizanja svesti o štetnosti i posledicama ovakvih oblika ponašanja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here