Saosecanje boli

Saosecanje s agonijom drugih ljudi aktivira ista podrucja mozga koja se aktiviraju kada smo i sami izloženi boli, piše list Nature.

Kada se suocavamo s bolnim poticajem, poput elektricnog šoka, signali putuju od mjesta poticaja sve do mozga, koji ga prevodi u fizicki ali i emocionalni odgovor.

Neurolog Tania Singer sa univerziteta u Londonu i njezini suradnici napravili su eksperiment kako bi ustanovili dogada li se taj proces, ili barem jedan njegov deo, u mozgu osoba koje nisu izložene boli, nego samo saosecaju i dele bol drugih. U eksperimentu je ucestvovalolo 16 zena. Naucnici su njihove ruke spojili na elektrode i podvrgnuli ih elektricnom šoku, a tokom eksperimenta uz pomoc magnetske rezonancije posmatrali su aktivnosti mozga. Na taj su nacin, pise Nature, naucnici otkrili da se mozak ucesnicaca eksperimenta aktivira u vise podrucja, ukljucujuci i senzorska i emotivna podrucja.

Nakon toga, znanstvenici su elektricnom soku izlozili ruke zenina partnera. Zene nisu mogle videti partnerovo lice, sto je uklonilo veliki dio emocionalnog odgovora koji bi se mogao ocekivati kada gledamo prijatelja u boli.

Ipak, naucnici su otkrili da su se mozgovi zena aktivirali u istim emotivnim podrucjima kao i kada su njihove ruke bile izlozene elektricnim sokovima.

Ovo istrazivanje pokazalo je da saosecanje pokrece iste mehanizme mozga koji se pokrecu i kod nase boli, smatra Singer. To bi, dodaje britanska naucnica, drugim rijecima moglo znaciti da bol osjecamo emotivno cak i kada je ne osjecamo fizicki.

Treba napomenuti da je emocionalna aktivnost bila je jaca kod nekih pojedinaca. To bi, objasnjava Singer, moglo znaciti da je odgovor jaci kod emotivnijih osoba.

Naucnici nameravaju ovaj eksperiment izvesti i kod muskaraca te kod ljudi koji nisu u medusobnim emotivnim vezama.