Šesto čulo postoji i nije isto kod muškaraca i žena

Pexels
Ilustracija

Većina ljudi poznaje pet čula (dodir, vid, sluh, miris i ukus), ali ne znaju svi da imamo dodatno čulo koje se zove interocepcija. Ovo je osećaj za unutrašnje stanje sopstvenog tela. Nova studija pokazala je da se ovaj osećaj razlikuje kod žena i muškaraca.

Interocepcija nam pomaže da osetimo i protumačimo unutrašnje signale koji regulišu vitalne funkcije u telu, kao što su glad, žeđ, telesna temperatura i rad srca.

Iako ne obraćamo mnogo pažnje na ovaj osećaj, on je izuzetno važan jer osigurava da svaki sistem u telu radi optimalno. On nas upozorava na to kada naše telo možda nije u ravnoteži – na primer, tera nas da posegnemo za pićem kada osetimo žeđ ili nam govori da skinemo džemper kada nam je prevruće.

Interocepcija je takođe važna za mentalno zdravlje. To je zato što doprinosi mnogim psihološkim procesima kao što su donošenje odluka, društvena sposobnost i emocionalno blagostanje.

Poremećena interocepcija je čak opisana kod mnogih mentalnih zdravstvenih problema – uključujući depresiju, anksioznost i poremećaje u ishrani. Takođe može objasniti zašto mnoga stanja mentalnog zdravlja imaju slične simptome – kao što su poremećaj sna ili umor.

Razlike u interocepciji kod muškaraca i žena

Uprkos tome koliko je interocepcija važna za sve aspekte zdravlja, malo se zna da li se muškarci i žene razlikuju u tome koliko tačno osećaju unutrašnje signale svog tela.
Dosadašnje studije koje su istraživale da li muškarci i žene različito osećaju i tumače interoceptivne signale svog srca, pluća i stomaka imaju različite rezultate.

U poslednjem istraživanju kombinovani su podaci 93 studije koje se bave interocepcijom kod muškaraca i žena.

Fokus je bio na tezi kako ljudi percipiraju signale srca, pluća i stomaka u nizu različitih zadataka. Na primer, u nekim studijama učesnici su brojali otkucaje srca, dok su drugi tražili od učesnika da utvrde da li su uočili svetlo kad im se stomak zgrčio, ili su testirani da li mogu da otkriju razliku u dahu dok dišu u uređaj koji otežava normalno disanje.

Analiza je otkrila da se interocepcija zapravo razlikuje kod muškaraca i žena. Žene su bile manje tačne u zadacima fokusiranim na srce (i donekle na plućima). A deluje da ove razlike ne mogu da se objasne drugim faktorima – kao što su napori učesnika tokom zadatka ili fiziološkim razlikama, kao što su telesna težina ili krvni pritisak.

Iako su otkrivene značajne razlike među zadacima otkucaja srca, rezultati za druge zadatke su bili manje jasni. Može biti zato što je samo mali deo studija bavio percepcijom pluća i stomaka.

Mentalno zdravlje

Ovo može pomoći da razumemo zašto su mnoga uobičajena stanja mentalnog zdravlja (kao što su anksioznost i depresija) češći kod žena nego kod muškaraca od puberteta nadalje. Dato je i nekoliko faktora koji na to mogu da utiču – genetika, hormoni, karakter i izloženost stresu u detinjstvu.

Ali pošto znamo da je interocepcija važna, razlike u njoj mogle bi da objasne zašto više žena pati od anksioznosti i depresije nego muškaraca. To je zato što poteškoće sa interocepcijom mogu uticati na mnoga područja, uključujući emocionalne, društvene i kognitivne funkcije, što su poznati faktori rizika za mnoga stanja mentalnog zdravlja.
Poznavanje razlika u tome kako muškarci i žene osećaju interoceptivne signale takođe može biti važno za lečenje mentalnih bolesti.

Iako nove studije ukazuju da poboljšanje interocepcije poboljšava mentalno zdravlje, studije takođe sugerišu da muškarci mogu koristiti interoceptivne signale – na primer iz svog srca – više nego žene kada obrađuju svoje emocije.

Bez obzira na to što se zna da razlike postoje, još uvek ne znamo šta ih uzrokuje. Istraživači imaju nekoliko teorija, uključujući različite fiziološke i hormonalne promene koje većina muškaraca i žena doživljava.

Takođe, zavisi i koliko je muškaraca i žena naučeno da razmišlja o svojim emocijama ili interoceptivnim signalima, kao što je bol. Bolje razumevanje svih faktora koji utiču na interoceptivnu sposobnost može biti važno za razvoj boljih tretmana za mnoga stanja mentalnog zdravlja.