Smanjeni unos kalorija usporava starenje

Ograničavanje unosa kalorija za 30% može usporiti proces starenja te smanjiti rizik za bolesti, sugerše dugotrajna studija sprovedena na majmunima.

U razdoblju od 20 godina pokazalo se kako životinje kojima nije bio ograničen unos kalorija imaju 3 puta veći rizik za smrt, objavio je časopis Science.

Životinje koje su konzumirale smanjeni broj kalorija imale su prosečno 50% manje izglede za obolevanje od raka, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti, a imale su i manji rizik za atrofiju mozga.

Precizan biološki mehanizam odgovoran za ovakve rezultate nije identifikovan, ali istraživači veruju kako promene u metabolizmu smanjuju proizvodnju tzv. slobodnih radikala, molekula koji nanose oštećenja ćelijama, kažu američki naučnici s University of Wisconsin.