Smanjite bol pozitivnim razmišljanjem!

Studija grupe naučnika sa Wake Forest univerziteta je pokazala da je pozitivan način razmišljanja isto toliko moćan kao inekcija morfijuma u oslobađanju od bola. Pozitivno razmišljanje smanjuje aktivnost u delu mozga koji prenosi informacije o bolu. Dokazali su da ako pacijent očekuje da će bol biti manja, onda ona i postaje manja.

Dr Robert Coghill i njegov tim je ovu pojavu proučavao na 10 zdravih doborovoljaca. Pomoću toplotno simulatora koji im je stavljen na kožu izazivali su bol ,istovremeno prateći moždanu aktivnost pomoću magnetne rezonance.

Pre početka eksperimenta dobrovoljci su upućeni kako da očekuju slab, umeren ili jak bol, prateći različite signale. Simulator nije stvarao opekotine ili oštećenja kože.

Tokom skeniranja mozga, jedan deo simulacije snažnog bola je signaliziran kao umereni bol kako bi ispitaniku stvorili osećanje očekivanja smanjenjenog bola. Svi ipitanici su prijavili sniženje nivoa bola onda kada su očekivali da će bol biti nižeg intenziteta. Utvrđeno je da očekivanje manjeg nivoa bola smanjuje za 28% intenzitet bola, slično kao doza jakog analgetika – morfijuma.

Istovremeno, aktivnost u delu mozga važnog za signalizaciju i emocionalno prenošenje osećaja bola se smanjila.

Dr Coghill je objasnio da bol nije samo rezultat signala koji dolaze iz povređenog dela tela. Bol bi trebavo da se tretira i na drugi način a ne samo pilulama protiv bola. Mozak može moćno da utiče na bol. Još jedan način u terapiji bola bi mogao da bude spoznaja. Neki fiziološki faktori kao što su samo očekivanje bola igraju značajnu ulogu u percepciji i intenzitetu osećaja bola.

Cilj ovog istraživanja je indentifikovanje regiona mozga povezanih sa osećajem i očekivanjem bola koji su povezani sa samim doživljajem bola. Način na koji razmišljamo utiče na način kako doživljavamo bol. Ovo bi moglo da puno utiče na način kako bi pacijente trebalo pripremati na bolne zahvate kao što je porođaj, operacija ili lečenje zuba.

U budućnosti bi kognitivna terapija mogla u mnogome da pomogne da pacijenti bolje podnesu bol.