Šta bore na čelu kazuju o karakteru: Oni s borama na vrhu čela su prevaranti, bora iznad lijeve obrve ukazuje da ste sanjar, a između obrva – sreću u ljubavi

Šta bore na čelu kazuju o karakteru: Oni s borama na vrhu čela su prevaranti, bora iznad lijeve obrve ukazuje da ste sanjar, a između obrva – sreću u ljubavi

Posted by: Aura Redakcija

in SIGNALI TIJELA

Vjerovanje kaže i da dužina, dubina i oblik bora na čelu pomažu predviđanju budućnosti. Veliki broj bora simboliše i mnoštvo događaja i promjena,a mali broj znak je mirnog života.

Proučavanje linija na čelu potiče još od 17. vijeka, a smatra se da od ovih linija zavisi nečiji karakter. Vjerovanje kaže i da dužina, dubina i oblik bora na čelu pomažu predviđanju budućnosti. Veliki broj bora simboliše i mnoštvo događaja i promjena,a mali broj znak je mirnog života.

Saturnova linija, bora na najvišem dijelu čela, sasvim uz kosu
Bora smještena na najvišem dijelu čela, sasvim uz kosu, pripada Saturnu, a pojavljuje se prije srednjih godina života. Kada je ta bora duga i jasno izražena, označava karakter kog odlikuje velika moć zapažanja, oštroumnost i opreznost. Kada je isprekidana, označava pohlepu za novcem i izraženu sklonost ka nerviranju. Ako je talasasta, simboliše spremnost na prevaru i podvalu.

Jupiterova linija, druga bora od vrha čela
Jupiterova linija nalazi se neposredno ispod Saturnove. Kada je ravna i jasno izražena, označava poštenje i pravednost onoga na čijem se čelu nalazi. Vjeruje se da će onaj ko ima ovu boru doživjeti veliku sreću i imati priliku obogatiti se na pošten način. Takođe, ako je Jupiterova bora duža od Saturnove, to je predznak bogatstva, izraženog ponosa i religioznosti te osobe.

Marsova linija, treća bora od vrha čela
Treća bora pripada Marsu. Osoba kod koje je ova bora jasna, duga i proteže se preko cijelog čela izrazito je hrabra i uvijek spremna da se bori za svoje ciljeve. U slučaju da je ova bora isprekidana, riječ je o kolebljivoj ličnosti, a ako je pak talasasta, osoba je pohotna i vrlo slobodnog ponašanja.

Linija Sunca, bora iznad desne obrve
Ako je ova bora iznad desne obrve jasno izražena i proteže se skoro do centra čela, označava vrlo ambicioznog pojedinca koji zdravo rezonuje. Takođe, ova bora nagovještava ispunjenje ambicija i uspjeh na svim planovima. Ako je pak isprekidana, simbol je sebičnosti i pretjerane žudnje za novcem. Talasasta linija Sunca otkriva da je onaj ko je ima na čelu sklon zavisti i zlobi. Ukoliko se sječe s nekom drugom borom, to je predznak bogatstva i ugleda.

Linija Mjeseca, bora iznad lijeve obrve
Ukoliko je linija Mjeseca jasno izražena i ravna, to je znak da će osoba koja je ima mnogo putovati u daleke zemlje. Ova bora je karakteristična za ljude s izrazito bogatom maštom. Ako je isprekidana, radi se o nekom ko je hirovit i kapriciozan, a ako je talasasta, ukazuje na nepoštenje. Ukrštena s drugom borom predznak je sreće.

Venerina linija, bora između obrva
Jasna i ravna Venerina linija označava emotivnost i sreću u ljubavi. Što je ova bora tanja, to je onaj ko je ima nježnija i osjećajnija priroda. Ako je talasasta, označava uspjeh koji će biti ostvaren uz mnogo truda, a ako je izlomljena, označava razočaranja u ljubavi i česte promjene partnera.

Merkurova linija, bora iznad nosa
Ako je ova bora, koja se nalazi neposredno ispod Venerine linije, jako izražena i zavija ulijevo, predznak je loše sreće. Ipak, ako je povijena udesno, znak je dobre sreće. Oni koji umjesto jedne ovakve bore između očiju imaju tri manje ravne bore, vrlo su duhoviti i elokventni. U slučaju da je tu više od tri bore, osoba je nepostojana, nerijetko i sklona podvalama i nepoštenju. Više od tri isprekidane bore između očiju karakterišu brbljavca koji voli da iskorišćava druge i potencijalno je sklon nezakonitim radnjama.

Broj pregleda:
1.696

Komentari

komentara

bore čelo merkurova linija obrva venerina linija 2020-05-02
Aura RedakcijaOriginal Article