Šta preduzeti ako je vaše dete loš učenik

Za svakoga od nas uspeh ima drugačije značenje, za nekoga je uspeh biti bogat, za nekoga lična sreća za nekoga akademsko obrazovanje ili sva tri kombinovano. Ipak prelistavši rečnik nalazimo da je definicija reči uspeh uspešno, dovršiti neki posao ili poduhvat.

Prema tome zapitajmo se šta želimo da naše dete postigne u životu, šta je vaša lična definicija uspeha , šta ste preduzeli da bi vaše dete postiglo uspeh i konačno kada za vas vaše dete postaje uspešno.

Školovanje je složen i dugotrajan proces gde uspeh deteta predstavlja mnogo više od samih ocena. Uspešnost učenika pored ocena obuhvata i niz sposobnosti da se prilagodi pravilima života u razredu i bude prihvaćen među decom na šta utiče motivacija deteta, emocionalna zrelost, samokontrola, osećaj odgovornosti, sposobnost saradnje i komunikacije sa drugom decom.

Ukoliko tragate za trajnim stazama uspeha treba kod dece da izgradite samopouzdanje, da bude srećno, da ima cilj koji želi da postigne, da ima radne navike i bude uporno, da ima inicijativu, sposobnost da prevaziđe neuspeh i počne sve iz početka, da ima ideje i maštu, istrajnost u zadatcima koje preduzme.

Nemoguće je učiti bez truda. Dete mora da shvati da nije sve lako i zabavno. Učenje je teško ali rezultati donose rezultate. Uspešan učenik je motivisan iznutra. Takvo dete uči zbog samog učenja i sticanja znanja. Nagrada koju dobija iz takvog stava prema učenju je u osećanju zadovoljstva pri sticanju znanja i povećanju sopstvene kompetencije. Ukoliko učenik pripisuje uspeh svojim sposobnostima, verovatno je da će ga očekivati i u budućnosti. Ako dete ima loše ocene i pripiše to svojim niskim sposobnostima ono će i u budućnosti očekivati neuspeh, manje će se truditi i verovatno da će se neuspeh ponoviti.

Uspeh i neuspeh se hrane sami sobom. Zbog toga se prema neuspehu deteta ne treba postaviti kao da je smak sveta. Budita emocionalno topli i osetljivi na potrebe deteta i stalno im pružajte podršku. Kod kuće ga volite zbog njega samog a ne zbog uspeha u školi. Njegov uspeh u školi treba da vas brine samo ukoliko je to alat za njegovu budućnost.

Razgovarajte sa detetom, čitajte mu a pozitivan odnos prema matematici razvijajte još u pretškolskom periodu kroz igre sa lego kockicama, logičkim igricama.

Predmetima koje ne voli mora pristupati na pozitivan način. Sve treba učiti, jer je to neophodan temelj za život.

Zahtavajte od dece da sama, čim su za to sposobna, obavljaju zadatke i različita zaduženja.

Postavljajte detetu ograničenja samo onoliko koliko je neophodno, ali ta malobrojna ograničenja dosledno sprovodite i postavljajte još u ranom detinjstvu. Kada dete nije u stanju nešto da uradi ostavite ga neko vreme da pokuša samo, da se neko vreme trudi a tek mu kasnije pomozite, ako nije uspelo u samostalnom pokušaju. Nemojte odmah da uradite ono što ono ne može umesto njga.

često i spontano hvalite i ohrabrujte decu kada nešto pokušavaju da urade. Stalno treba imati na umu kako nagrade i pohvale više i uspešnije menjaju i podstiču dečije ponašanje nego kazne i kritike.

Sve je relativno pa nesmete biti opterećeni ocenama. Deca prolazr kroz razne faze, uspone i padove, promene interesovanja. Rad i samo rad uvek donosi rezultate.

Roditelj treba da izgradi i dobar odnos sa nastavnikom. Sarađujte ali nikako nemojte da se uplićete u rad nastavnika. Podelite odgovornost sa nastavnikom, ispričajte šta primećujete kod kuće, imate li problema u odnosu sa detetom ili nešto treće utiče na njega. To će pomoći nastavniku da sagleda situaciju i postavi sebi ciljeve. Odredite datume kada ćete proveriti kako dete napreduje i utvrdite sa nastavnikom koje zadatke i vežbe treba da radi kod kuće da bi se poboljšalo. Zajedničkim delovanjem roditelja i nastavnika se može mnogo učiniti za dete, svako na svoj način. Sopstvenom detetu kadkad treba objasniti da nastavnici nisu neprijatelji, već samo procenjuju nečiji rad. Neuspeh može imati koren u uverenju deteta da ga nastavnici ili drugovi iz razreda napadaju, čime izbegava sopstvenu odgovornost. Objasnite mu da ljude oko sebe mora da gleda kao osobe koje će mu pomoći da se poboljša.