Starenje ćelija povezano sa arteriosklerozom

Neki ljudi oboljevaju od srčanih bolesti iako tokom života preduzimaju mere predostrožnosti kao što je izbegavanje hrane koja je bogata holesterolom. Deo rešenja za ovu slagalicu je nagovestilo jedno ispitivanje nad miševima koji su patili os arterioskleroze.

Kako stare ćelije zidova krvnih sudova, njihova mašinerija za generisanje energije počinje da popušta. Ovo oslobađa reaktivne molekule u krvne sudove, potstičući lanac reakcija čiji je krajnji rezultat začepljenje arterija i povećani rizik od srčanog udara.

Naučnici veruju da bi rezultati ovog istraživanja moglo voditi ka usavršavanju dijetetskih preporuka u borbi protiv arterioskleroze, najčešćeg uzroka svih kardiovaskularnih oboljenja.

Ukidanje ili smanjenje unosa holesterola ishranom nije uvek dovoljno u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja, rekao je endokrinolog Clay Semenkovich, vecina ljudi koji su doživeli srčani udar imali su normalan nivo holesterola u krvi, što ukazuje na to da se u pojavi ove bolesti odvija nešto više.

Semenkovich i njegove kolege su proučavali ćelije koje se nalaze u zidovima krvnih sudova kako bi ispitali ostale moguće uzroke arterioskleroze.

U unutrašnjosti svake ćelije se nalazi sićušan odeljak nazvan mitohondrijalni prostor koji nosi sakupljenu energiju za hemijske procese. Sa godinama, ovi generatori postaju manje efikasni propuštaju izuzetno reaktivnu formu kiseonika u ostali deo ćelije. Kiseonik napušta molekule nazvane slobodni proteini, koji se nalaze u mitohondrijalnoj membrani, i električno punjenje počinje da teče preko membrane.

Za ovaj eksperiment stvoreni su miševi mutanti sa propustljivim mitohondrijama u ćelijama krvnih sudova. Kod normalnih miševa se veoma retko razvija arterioskleroza ali kod ovih miševa mutanata se arterioskleroza razvila uprkos tome što su hranjeni hranom siromašnom masnoćama i holesterolom.

Naučnici smatraju da propusna mitohondrija u ćelijama krvnih sudova koje stare može da potstakne opasnu akumulaciju naslaga koje blokiraju arterije kod arterioskleroze.

Pretpostavljaju da povećan protok reaktivnog kiseonika oštećuje zidove krvnoh sudova. Telo tada pokreće imuni odgovor kako bi se popravilo oštećenje, ćelije koje pokušavaju da poprave oštećenja stvaraju probleme. Ove imune ćelije privlače formu holesterola koja se lepi za zidove arterija formirajući naslage.

Još uvek nije sasvim jasno zašto su neki ljudi skloniji pojavi propusnih mitohondrija ali se iz ovog proučavanja izrodila još jedna pretpostavka da je tome uzrok nizak nivo nekih masnih kiselina, s tim se podudara otkriće da u predelima oštećenih krvnih sudova nema prisustva ovih masnih kiselina u tkivima.

Dalja istraživanja treba da dokažu da li komponente ribljih ulja, kao što su omega-3 masne kiseline mogu da pomognu da mitohondrije ne postanu propustljive.