Strah od prvog seksualnog iskustva

Strah od prvog seksualnog iskustva 1Foto; Pixabay / sasint

Sa druge strane, strah može da nas odvrati od toga da se oprobamo u mnogim stvarima u kojima bismo uživali, a koje nisu tako opasne za nas. Strah se obično javlja u situacijama koje su nove, nepoznate i o kojima nemamo dovoljno informacija.

To je dobro sa jedne strane, jer na taj način štitimo sebe kako ne bismo dospeli u rizičnu situaciju. Problem nastaje kada prenaglasimo negativne aspekte neke situacije, tada uočavamo samo jedan deo celine i na to reagujemo. Tada se javlja anksioznost, i obično nastaju pitanja „šta ako….?“.

Original Article