Stres na poslu povećava rizik od infarkta

Pritisak zbog zadatih rokova na poslu, može znatno povećati rizik od infarkta, kao i međusobno takmičenje, koje takođe udvostručava rizik od infarkta prema najnovijoj studiji.

Prethodna istraživanja su dokazivala da intezivan bes, seksualna aktivnost i emocionalni stresovi mogu voditi ka srčanom udaru. Ovaj put je izdvojen stres zbog intezivnih rokova u poslu kao potstrekač za infarkt u veoma kratkom roku.

Studija je obuhvatila 1400 ljudi koji su doživeli infarkt iz Stokholma, životnog doba izmedju 45 i 70 godina a ispitivala je peiod koji je vodio ka njihovom prvom infarktu. Rezultati su upoređivani sa kontrolnom grupom koju je sačinjavalo 1700 ljudi koji nisu doživeli srčani udar.

Dobrovoljcima iz obe grupe su postavljana pitanja u vezi sa njihovim poslom u zadnjih godinu dana i poslednjih dana na poslu pre ngo što su doživeli infarkt. Pitanja su između ostalog bila da li su bili kritikovani zbog načina kako su obavljali posao ili kasnili u zadatim rokovima za obavljanje nekog posla, da li su unapređivani ili gubili pozicije, da li su suočavani sa tesnim vremenskim rokovima za obavljanje određenog posla, da li su menjali kancelarije i da li im se manjala finansijska situacija.

Rezultati su pokazali da je povećanje pritiska u kratkom roku povećavalo rizik od infarkta nego umereni stres tokom čitave godine, i da srčani udar nastupa vrlo brzo nakon uticaja povećanog pritiska. U grupi ljudi koji su preživeli srčani udar, 8% ljudi se suočilo sa značajnim događajima na poslu manje od 24 sata pre srčanog udara.

Ipak i dugotrajne promene takođe igraju ulogu. Preuzimanje dodatne odgovornosti na poslu tokom poslednje godine pred infarkt takođe povećava 4 puta kod žena i 5 puta kod muškaraca rizik od infarkta. Promene u finansijskoj situaciji takođe utrostručuje rizik od infarkta kod žena.

George Fieldman, ekspert kognitivne terapije i psihologije na Buckinghamshire univerzitetu tvrdi da delovanje poslovnih rokova kao potstrekača infarkta nije iznenađujuči.

Ukazao je na činjenicu da su prethodna istraživanja pokazala da je broj zaposlenih koji su doživeli srčani udar najveći ponedeljkom , što ukazuje na stresne faktore koji doprinose srčanom udaru, mada je teško odrediti koja vrsta stresa deluje na različite ljude u različitim siuacijama.

Studija je pokazala da je stres na poslu veoma realna pretnja zdravlju pa se treba pridržavati politike samo polako i bez uzbuđenja.