Svetski dan borbe protiv side

1. decembar se obeležava kao svetski dan borbe protiv side.

AIDS/SIDA je skracenica za: – Sindrom (brojni simptomi koji su vezani za odredjene bolesti ili stanja).
– Stečenog (ne urodjenog već prenesenog sa osobe na osobu uključujući tu i prenos sa majke na dete).
– Gubitka (smanjeni ili potpuni izostak imunog odgovora).
– Imuniteta (odnosi se na odbrambeni sistem našeg organizma koji pruža zaštitu od štetnih činilaca iz spoljašnje i unutršnje sredine)
AIDS je izazvan HIV-om (virusom humane imunodeficijencije) koji napada i posle odrdjenog vremena uništava naš imunološki sistem (kažemo da izaziva imunodeficijenciju)
Osoba oboljeva od AIDS-a onda kada je virus naneo dovoljno štete njenom imunološkom sisitemu tako da on više nije u stanju da je odbrani od raznih infekcija i tumora. Sve ove infekcije i tumori čine osobu bolesnom i neizbežno vode u njenu smrt, za sada ne postoji efikasna vakcina ili lek.

Na svakih pet sekund se inficira, a na svakih 15 umre jedna osoba od posledica AIDS-a. Od ukupno 40 miliona obolelih, tri miliona je umrlo, a procenjuje se da je novozaraženih između pet i šest miliona. Od 14 hiljada svakodnevnih novih infekcija, 95 odsto se registruje u zemljama u razvoju, a najugroženije područje je Afrika, gde je od tri miliona inficiranih dva miliona umrlo, među njima i 500 hiljada dece. AIDS je ubica broj jedan u Africi, a na četvrtom mestu u svetskim razmerama.

Danas, više od 23 godina od početka epidemije u Evropi od AIDS-a boluje 2,48 miliona ljudi, a najdrastičniji porast se beleži u istočnoj Evropi, gde 77 odsto inficiranih čine mlađi od 30 godina, među kojima je najveći broj intravenskih narkomana. Tesko da su ovo realni brojevi jer nije svaka infekcija dijagnozirana.

Praćenje razvoja epidemije pokazuje da se ona u poslednje vreme velikom brzinom širi među ženama, za koje se smatra da čine polovinu inficiranih osoba širom planete. Ovaj podatak je posebno alarmantan zbog opasnosti takozvane vertikalne transmisije, odnosno prenosa HIV-a sa majke na dete. Nažalost, kako pokazuju aktuleni podaci, već sada 2,5 miliona obolelih čine deca mlađa od 15 godina.

Na pitanje kakva je situacija u Srbiji, Danijela Simić iz Batut instituta za zaštitu zdravlja kaže da su u periodu od 1985. do 2002. godine registrovane 1.702 inficirane osobe, od kojih je 830 umrlo. Najveći broj slučajeva i dalje se beleži u starosnoj populaciji od 30 do 49 godina (60 odsto), ali se uočava i porast u grupi od 20 do 24 godine (11 odsto), među kojima dominiraju mladi homo/biseksualci

Premda naša zemlja spada u zemlje sa niskom prevalencijom HIV/AIDS-a epidemiološka situacija se može okarakterisati kao nepovoljna, sa tendencijom daljeg pogoršavanja, s obzirom na teške socijalno-ekononomske uslove kao i rizično ponašanje. S druge strane, preti vrlo izvesna opasnost od ekonomski uslovljene migracije iz zemalja istočne Evrope koje su već teško pogođene HIV epidemijom.
Na osnovu prijava i izveštaja dostavljenih Institutu za zaštitu zdravlja Srbije Dr Milan Jovanović Batut u R. Srbiji tokom 2004. godine registrovano je 75 novih slučajeva HIV infekcije, 38 slučajeva AIDS-a, dok je 17 osoba umrlo od AIDS-a.
Od 75 novoregistrovanih HIV pozitivnih osoba 10 je iz Vojvodine, 55 iz Beograda, dok su ostali iz centralne Srbije.
Procenjuje se da je broj osoba između 15 i 49 godina, koje čine 85 odsto ukupno registrovanih, šest do jedanćst puta veći od zvaničnog broja.

Da bi situacija u budućnosti mogla da bude mnogo gora, pored činjenice da se bolest sve više širi heterosekualnim odnosima, govori i podatak da je na početku epidemije AIDS-a u Srbiji odnos između inficiranih muškaraca i žena iznosio 5:1, a prema najnovijim procenama srazmera je 2:1. Takav trend ukazuje na pogoršanje epidemiološke situacije i sve veće mogućnosti prenošenja infekcije sa majke na dete

Što se tiče kategorija prenošenja AIDS-a nešto preko 40 posto slučajeva pripisuje se heteroseksualnim kontaktima, oko 30 posto korištenju zajedničkog narkomanskog pribora i nešto manje od 20 posto homoseksualnim ili biseksualnim kontaktima.

Muškarce AIDS i dalje više pogađa (73 posto od ukupnog broja novih dijagnostikovaanih slučajeva) nego žene.

Važno je da je ovo jedna od retkih oblasti u kojoj možemo da delujemo preventivno, a ne samo da lečimo. Akcenat je na edukaciji, pre svega zdravstvenih i prosvetnih radnika, uz paralelne aktivnosti na socijalnom marketingu i pomoći obolelima.

Treba još jednom podsetiti da je korišćenje kondoma efikasna zaštita od HIV-a i drugih seksualno prenosivih infekcija za vreme seksualnog odnosa. Kondom takođe štiti i od neželjene trudnoće.

Ukoliko pozitivno odgovorili na bilo koje od postavljenih pitanja, trebalo bi da razmislite o testiranju na HIV.

Da li ste:
*imali seksualne odnose sa osobom ili osobama za koje niste bili sigurni da imaju HIV?
*imali seksualne odnose sa osobom za koju znate da ima HIV/AIDS?
*imali neku seksualno prenosivu bolest, kao sto su genitalni herpes ili sifilis? (imanje ovih bolesti olaksava inficiranje HIV-om).
*imali seksualne odnose sa mnogo muškaraca i/ili žena ili sa nekom osobom koja je imala seksualne odnose sa mnogo muškaraca i/ili žena?
*imali seksualne odnose sa osobom koja je intravenski narkoman?
*razmenjivali igle ili drugi pribor za uzimanje droga?

HIV negativan, sero negativan ili nereaktivan rezultat testa znaci odsustvo antitela na HIV u vreme testiranja.

Negativan rezultat znaci da ili niste inficirani HIV-om ili ste inficirani a testirali ste se u periodu prozora (Window period). To je period koji je organizmu potreban da proizvede testom merljivu količinu anti-tela. Za HIV ovaj period najčešće traje od 6-12 nedelja, u retkim situacijamao ovo vreme može biti duze. (U toku ovog peroida standardni testovo mogu pokazati lažno negativan rezultat zbog čega se preporučuje da test uradite minimum 6 nedelja nakon rizičnog kontakta a da ga zatim, radi potpune sigurnosti ponovite za 6 meseci).

HIV pozitivan , sero pozitivan ili reaktivan znaci da ste inficirani HIV-om. Ako je prvi test (naziv mu je ELIZA-test) pozitivan (pokazuje prisustvo HIV-a), krv ce biti ponovo testirana. Ako je i drugi put rezultat pozitivan, primenjuje se druga vrsta testa (naziv mu je Western blot) da bi se rezultat potvrdio. Dva uzastopna pozitivna Eliza testa potvrdjena pozitivnim Western blot testom označavaju pozitivanrezultat. To nedvosmisleno znači da je osoba inficirana HIV-om.

Ustanova u kojoj se moze testirati na HIV
Institut za zastitu zdravlja