Tajni život spermatozoida

Sperma, seme ili ejakulat se sastoji od muških polnih ćelija (spermatozoida) i sekreta iz raznih žliezda (semenskih mehurića, prostate i bulbouretralnih žlezda). Svrha tog sekreta je ishrana spermatozoida i zaštita od kisele sredine koja se nalazi u vagini kao prepreka oplodnji.

Volumen i sadržaj ejakulata zavisi od dužine perioda između ejakulacije. Prosečan volumen ejakulata se kreće od 2.75ml ili od 2 do 6 ml, veći volumen je povezan sa dužim periodom apstinencije. Ejakulat u proseku sadrži oko 180 miliona spermatozoida ali ih može biti i preko 400 miliona. Oba, kvalitet i kvantitet sperme su važni za plodnost. Muškarac se smatra neplodnim ukoliko količina spermatozoida padne ispod 20 miliona/ml.

Potreban je samo jedan spermatozoid da oplodi jajnu ćeliju. Zašto onda mali broj spermatozoida čini muškarca neplodnim?

Fertilan muškarac izbacuje 2 do 5 ml. ejakulata. U svakom mililitru se nalazi oko 100 miliona spermatozoida. Ukoliko koncentracija padne ispod 20 miliona spermatozoida po ml sumlja se na neki problem sa fertilnošću. 20 miliona se i dalje čini ogromnim brojem pa u čemu je problem?

Deo problema leži u tome da samo mali deo sperme koji dospeva u vaginu završava u uterusu. Od onih koji dospevaju do materice mali broj nalazi put do jajovoda a od njih mali broj nalazi put do jajne ćelije. Tako mali broj spermatozoida dospeva do jajne ćelije.

Drugi deo problema je da jajna ćelija spremna za oplodnju ne čeka prvi spermatozoid koji dospe do nje da je oplodi. Jajna ćelija je pokrivena tankim slojem koji služi kao blokada koja sprečava ulazak spermatozoida. Potreban je napad mnogih spermatozoida kako bi jedan mogao da prodre u jajnu ćeliju. Tako ako nemate puno takmičara niko neće ostati na finišu. Najverovatnije je ovo način prirodne selekcije koja omogućava najzdravijem spermatozoidu da prenese gene na sledeće generacije.

Vreme koje je potrebno od koitusa da spermatozoid uđe u Falopijevu tubu je 5 min. Sperma ostaje fertilna od28 – 48 časova do nedelju dana.

Koliko dugo sperma može da živi na otvorenom zavisi od uslova okoline, u proseku može da živi više od nekoliko sati a u telu žene više od sedam dana. Uništava je voda usled osmotskog šoka, takođe sapun i sredstva za tuširanje.

Postoji rizik od trudnoće ukoliko sperma dođe u kontakt sa vaginom na bilo koji način uključujući i spermu na prstima. Ukoliko sumljate da je sperma došla u kontakt sa vaginom u roku od pet dana treba da potražite hitnu kontracepciju ako ne želite da zatrudnite. Ako sumljate da ste zatrudneli možete da koristite test za trudnoću, većina tvrde da su pouzdani svega par dana posle zakašnjenja menstroacije.