Toplotni udar

Toplotni udar je stanje kada telesna temperatura prelazi 41C povezano sa neurološkom disfunkcijom.

Postoje dve forme toplotnog udara:

Izvršni – cešce javlja kod mladjih osoba koje se izlažu teškim fizickim aktivnostima u dužem vremenskom periodu na visokoj spoljnoj temperaturi.

Klasicni toplotni udar – cešce se javlja kod starijih osoba, osoba koje boluju od hronicnih bolesti, pogotovo kardiovaskularnih i veoma mladih osoba. Obicno se javlja leti tokom toplotnih talasa, pogotovo kada oni nastupe iznenada, je je ljudima potrebno 7 do 10 dana da se aklimatizuju. Smatra se da je temperatura vazduha izuzetno visoka ako je za 10 C viša od proseka za godišnje doba .

Bez obzira na velike varijacijespoljašnje temperature, ljudi i ostali sisari mogu da zadrže konstantnu telesnu temperaturu, održavajuci ravnotežu izmedu primljene toplote i toplote koje telo odaje. Kada zakaže mehanizam otpuštanja prekomerne toplote dolazi do toplotnog udara. Preterana toplota denaturiše proteine, destabilizuje fosfolipide i lipoproteine, što dovodi do kolapsa kardiovaskularnog sistema, otkazivanja organa i u najtežem slucaju do smrti.

Održavanje konstantne temperature zahteva pravilno funkcionisanje kože, znojnih žlezda i autonomnog nervnog sistema.

Pod normalnim uslovima kada pocne povišavanje telesne temperature, hipotalamus kao termostat vodi organizam kroz mehanizme oslobadanja toplote. Uprošceno receno termosenzori locirani u koži, mišicima i kicmenoj moždini šalju informacije o povišenoj temperaturi u mozak gde se generalizuje fiziološki odgovor, jaca priliv krvi u kožu, šire se periferni krvni sudovi i stimulišu se znojne žlezde da stvaraju više znoja.

Izvršni toplotni udar je najcešci uzrok smrti mladih sportista usled povrede kicme i neprilagodenosti visokim temperaturama.

Simptomi toplotnog udara: telesna temperatura dostiže 41 C, puls je tvrd i dostiže 130 otkucaja u minuti. Usled disfunkcije centralnog nervnog sistema simptomi mogu da budu konfuznost, halucinacije, drhtanje do kome. Moguci su i simptomi povrede kranijalnog nerva koji se ispoljava sa mišicima u tonusu ili potpunoj distoniji.

Toplotni udar je stanje koje zahteva hitnu medicinsku pomoc. Prva pomoc je da se odmah pocne sa rashladivanjem, pacijentu se skida suvišna odeca, može se uviti u posteljinu umocenu u ledenu vodu, postavljanjem kesica sa ledom ispod miške i na glavu.

Medicinska nega je neophodna a u bolnici treba da ostane makar 48 sati pod nadzorom lekara. Pacijentima se najcešce daje infuzija a ako je inicirani i 50% rastvor dekstroze jer se cesto javlja hipoglikemija.