Trovanje korozivima kod dece

Korozivne supstancije su supstancije koje razaraju strukturu tkiva. Veliki broj supstancija koje se koriste u domaćinstvu sadrže kiseline i baze, i lako su dostupne deci, pa oštećenja korozivima nisu retka.

Mehanizam toksičnosti


shop.produzizivot vertikalni baner

Baze izazivaju kolikvacionu nekrozu i zato prodiru duboko u tkiva, dok kiseline izazivaju koagulacionu nekrozu i slabije prodiru u tkiva.

Toksična doza

Intenzitet oštećenja tkiva zavisi od hemijskog sastava, koncentracije, pH, unete količine koroziva, trajanja kontakta korozivne supstancije i tkiva, postojanja hrane u želucu, spazma ili izostanka spazma pilorusa.

Klinička slika

Ukoliko je došlo do ingestije koroziva javlja se bol u epigastrijumu, povraćanje, pojačana salivacija, otežano gutanje. Pri pregledu se može zapaziti crvenilo kože oko usta i ulceracije, a na bukalnoj sluznici sivo-beličaste promene različite veličine. Akutne komplikacije su hematemeza, opstrukcija gornjih disajnih puteva, perforacija jednjaka i/ili želuca, stanje šoka. U slučaju perforacije može se razviti medijastinitis, peritonitis, sepsa. Većina istraživanja je pokazala da postojanje ili izostanak simptoma i znakova intoksikacije na prijemu nije siguran pokazatelj težine oštećenja gastrointestinalnog trakta. Postojanje i težina promena u jednjaku i želucu mogu se utvrditi endoskopskim pregledom. Danas se smatra da je hitan endoskopski pregled neophodan kod svih pacijenata koji su uneli kiseline ili baze, osim u slučajevima kada klinička slika ukazuje na perforaciju gastrointestinalnog trakta te je neophodna hitna hirurška intervencija. U kontaktu s kožom baze i kiseline uzrokuju hemijske opekotine.

Trovanje krozivima kod dece; FOTO: Shutterstock

Trovanje krozivima kod dece; FOTO: Shutterstock

Lečenje

Izazivanje povraćanja, gastrolavaža i irigacija creva su kontraindikovani kod trovanja korozivima, a davanje aktivnog uglja nije efikasno jer se ove supstancije ne adsorbuju na aktivni ugalj. U slučaju da su kiseline ili baze došle u kontakt s kožom, neophodno je dugotrajno pranje kože. Prema najnovijim preporukama davanje kortikosteroida kod trovanih korozivima ne može se preporučiti. Antibiotici se daju jedino u slučaju dokazane infekcije. Potrebno je da se obustavi peroralni unos, sprovede korekcija hidromineralnog dizbalansa, acidoze i da se po potrebi sprovede parenteralna ishrana. Neophodno je da se pacijent pažlivo prati zbog mogućih komplikacija kao što su sepsa, krvarenje, perforacija. Bužiranje ezofagusnih striktura može početi u trećoj nedelji. Kod jačih striktura neophodno je hirurško lečenje. Učestalost karcinoma jednjaka i želuca veća je kod pacijenata koji su imali korozivna oštećenja gastrointestinalnog trakta.

Ukoliko Vam se svideo naš tekst, zamolili bismo Vas da nas podržite tako što ćete nas pratiti na Facebook-u ili Twitter-u. Ostanite sa nama i upoznajte nas bolje >>!

Pročitajte još

Original Article