U imenu i prezimenu je određeno da li su nam suđeni bogastvo i moć. Provjerite!

  U imenu i prezimenu je određeno da li su nam suđeni bogastvo i moć. Provjerite!

  Posted by: Aura Redakcija

  in NUMEROLOGIJA

  Možda je razlog za slabu zaradu vaše ime i prezime, odnosno brojevi koji iz njih proizilaze.

  Saberite brojeve imena i prezimena odvojeno, a onda saberite i ta dva broja, sve dok ne dobijete jednocifren broj.
  • 1 – A, F, N, V
  • 2 – B, G, Nj, Z
  • 3 – C, H, O, Ž
  • 4 – Č, I, P
  • 5 – Ć, J, R
  • 6 – D, K, S
  • 7 – Dž, L, Š
  • 8 – Đ, Lj, T
  • 9 – E, M, U

  Primjer :
  Marija
  9 + 1 + 5 + 4 + 5 + 1 = 25
  2 + 5 = 7
  Dakle broj Vašeg imena je 8
  Idemo na prezime:
  Bosnić
  2 + 3 + 6 +4 + 5 = 20
  2+0 = 2
  Broj Marije Bosnić je 9
  NAPOMENA AKO JE U PREZIMENU DVOCIFREN BROJ NAPRIMJER (Hadžiselimović)
  3 +1+7+4+6+9+7+4+9+3+1+4+5 = 63
  I njjega ćemo rastaviti na proste faktore (6+3 =9) Nakon toga sabiramo brojeve imena i prezimena
  7+9 = 16
  1+6 = 7
  Nakon što ste svladali formuule, evo šta znače konačni brojevi vašeg imena i prezimena:

  Jedan
  Broj jedan teži ka tome da uvijek bude prvi. Te osobe se trude da savršeno obave svoj posao jer oni znaju da im od toga zavisi sopstveno samopoštovanje. Nikad se ne oslanjaju na druge i ne računaju na tuđu pomoć. Njih više zanima rad nego sticanje kapitala.

  Dva
  Uvijek imaju partnere uz sebe koji im pomažu da dođu do novca. Njih partner obično izdržava, zapošljava ili im obezbjeđuje uslove kako bi uspjeli da realizuju svoje poslovne potencijale. Potencijal “dvojki” najviše dolazi do izražaja kada rade u grupi ili timu.

  Tri
  Ove osobe, možda i najviše, vole novac, ali do njega dolaze veoma teško. Međutim, ako uspiju da sopstveni biznis povežu sa zabavom, onda ni njima neće faliti novca. Glavna karakteristika je njihova kreativnost i spremnost za rad.

  Četiri
  Ljudi sa ovim brojem ni do čega ne dolaze lako i uvijek moraju da se pomučiti. Takođe moraju da ulažu nevjerovatne napore za svaki svoj uspjeh, kao i da se odreknu zabave zbog posla. Često ćete čuti kako odbijaju poslove koje vole, a sve to zbog bolje plaćenih poslova.

  Pet
  Ove osobe su ležerne i njihova najveća zarada ih očekuje na putovanjima ili u inostranstvu. “Petice” su veoma prilagodljive osobe koje imaju dobru intuiciju. Takođe, imaju sposobnost koja im pomaže da ne troše novac tamo gdje ga svi ostali troše.

  Šest
  Ovim osobama potrebni su ljudi koji su istomišljenici i s kojima će se povezati. “Šestice” svoj najveći uspjeh ostvaruju kroz porodični biznis. Ako ne uspiju da se zaposle u bliskom krugu ljudi, može se dogoditi da čitav život provedu u siromaštvu.

  Sedam
  “Sedmice” najviše vole kada otkrivaju tuđe tajne, jer im to ide od ruke, a od toga mogu i solidno da zarade. U stanju su da žrtvuju novac samo da se bave onim poslovima koje vole i u koje vjeruju. Ako im je sudbina takva da ne moraju da brinu o finansijama, uživaće u potpunosti.

  Osam
  “Osmicama” je najvažnije da budu dobro plaćene za ono što rade. One nisu sposobne samo za zaraditi novac, već su sposobne i da ga dupliraju. Jedna od njihovih glavnih karakteristika je da znaju u šta da ulože pa se novac sam umnožava.

  Devet
  “Devetke” tragaju za poslovima koji će im donijeti brz, lak i veliki profit. Njihova glavna osobina je nestrpljivost, a to je za njih velika prepreka u radu i u zarađivanju. “Devetke” ako shvate da trud ne mora uvijek da se isplati iz prve, imaće veliku šansu da se obogate.

  Broj pregleda:
  1.339

  Komentari

  komentara

  2019-09-09
  Aura RedakcijaOriginal Article