Upotreba malih kućnih aparata za vodu – potreba ili zabluda

Foto: Pixabay/Rawpixel

U svetu postoje različiti tipovi uređaja za preradu vode u zavisnosti od mesta na kom se primenjuju kao i prema primenjenoj metodi odnosno medijumu kojom se vrši uklanjanje jednog ili više kontaminanata, piše na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda.

Takva raznovrsnost uređaja za preradu vode nam kazuje da svaki od njih ima određenu namenu pa je za pravi izbor potrebno biti dobro edukovan ili tražiti mišljenje od profesionalaca za tu oblast. Ono što je zajedničko za sve uređaje je da se moraju pravilno održavati što najčešće podrazumeva zamenu funkcionalnih delova uređaja kako bi vršili svoju ulogu.

Neinformisanost u ovoj oblasti nas može izložiti pogrešnom izboru a time i nepotrebnom trošku, dodaje se u tekstu Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda. Kod nas su najčešće u prodaji uređaji koji se montiraju na slavini i prerađuju vodu postupkom reverzne osmoze.

Najčešće sve započinje telefonskom najavom za ‘’besplatno testiranje vode u vašem stanu’’ i nekorektnom reklamom tokom tih kućnih prezentacija. Prezenteri i prodavci polaze od priče da su sve vode iz vodovoda, ali i flaširane manje više zagađene pesticidima, teškim metalima, fenolima, deterdžentima i bakterijama i tu priču dokazuju vrlo efektnim testom sa aparatom koji se sastoji od dve elektrode kroz koje se propušta struja i vrši elektroliza vode.

Elektrode su od gvožđa i aluminijuma i u tome je glavni ‘’trik’’ jer se po pravilu trebaju primeniti elektrode od plemenitog metala npr. platine.

Puštanjem struje sa takvih elektroda u svakoj vodi će doći brže ili sporije do stvaranja crno-smeđeg taloga. Ta brzina stvaranja i izgled taloga će zavisiti od količine rastvorenih materija u vodi.

Upamtite, talog će se stvoriti i u devičanski čistoj vodi. Neće ga biti samo u destilovanoj ili demineralizovanoj vodi, ističe Gradski zavoda za javno zdravlje Beograda.

Noviji način na koji prilaze potrošačima je nuđenje analize vode na licu mesta. Koriste portabl uređaj sa elektrodom kojim se određuje parametar TDS (Total Disolved Solids – ukupne rastvorene materije). Ovaj parametar pokazuje ukupne rastvorene mineralne materije i ne može pokazati vrstu i količinu opasnih materija niti bakterija.

Kako bi potrošači bili obavešteni o ovom testu i njegovim vrednostima dobro je da znaju da vode za piće koje imaju vrednosti TDS od 100-600 se ne ocenjuju kao neispravne već spadaju u poželjne vrednosti za neograničeni unos a voda sa vrednostima ispod 30 upućuje da se već radi o demineralizovanim vodama koje nisu poželjne za svakodnevno konzumiranje.

Prema tome, ovakvim testovima se ne može dokazati prisustvo zagađenja u vodi već je to znak prisustva odgovarajuće količine mineralnog supstrata (natrijuma, kalcijuma, magnezijuma, hlorida, sulfata, bikarbonata) dok se kod voda koje su demineralizovane ili “filtrirane” neće dobiti nikakav talog a vrednosti TDS će biti veoma niske.

Prezenter nam nije rekao ili možda nije ni znao da baš voda koju oni nude je ustvari zdravstveno štetna baš iz razloga što u njoj više nema rastvorenih poželjnih esencijalnih elemenata za čoveka (npr. kalcijuma i magnezijuma).

Ovaj problem znaju proizvođači takvih aparata pa su zato i predvideli kao dodatak, remineralizator u kome se takvoj vodi ponovo vraćaju neki elementi koji su prethodno uklonjeni.

Original Article