Uslovi korišćenja

Informacije i upozorenja o načinu i uslovima korišćenja sadržaja sa Portala za popularizaciju zdravog života www.topvita.info

Hvala Vam što posećujete Portal za popularizaciju zdravog života www.topvita.info .
Na njemu možete pronaći članke iz oblasti ekologije, zaštite životne sredine, pravilne ishrane, zdravlja i održavanja psihofizičkekondicije. Informacije na ovom sajtu su opšteg tipa iz gore navedenih oblasti.

Članci na www.topvita.info nemaju funkciju davanja medicinskih saveta ili uputstava o medicinskom tretmanu bolesti, korišćenju medikamenata i parafarmaceutskih proizvoda, niti njihove direktne promocije. Oni nisu ni sugestija za specifične oblike lečenja. Informacije koje se na ovom sajtu nalaze su u funkciji dopunske informisanosti posetilaca sajta u oblasti ekologije, zaštite životne sredine, pravilne ishranei održavanja psihofizičke kondicije. One nisu zamena za lekarsku ili pomoć drugih stručnih lica i ovlašćenih ustanova.

Posetioci Portala www.topvita.info, ne smeju koristiti članke sa ovog sajta za samostalnu dijagnozu ili lečenje, već se za to moraju obratiti ovlašćenim medicinskim ustanovama. Apelujemo na sve korisnike informacija sa ovog sajta da se u slučajevima zdravstvenih tegoba ili potreba korišćenja medikamenata obrate svojem lekaru, zdravstvenoj ustanovi koja je za to ovlašćena. Autori i vlasnici Portala www.topvita.info nastoje da objavljuju ispravne i tačne informacije na ovom sajtu ali ne garantuju da su one kompletne i u potpunosti pouzdane. Korisnici informacija sa sajta www.topvita.info saglasni su sa time da lično preuzimaju odgovornost prilikom korišćenja informacija i sadržaja Internet sajta www.topvita.info .

Autori i vlasnici sajta www.topvita.info ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost za posrednu ili neposrednu štetu koja bi mogla nastati zbog korišćenja informacija sa ovog sajta ili zbog grešaka i propusa u sadržajima sajta www.topvita.info .

Portal za popularizaciju zdravog života www.topvita.info prikazuje sadržaje i grafičke simbole koji linkovima vode ka drugim Internet prezentacijama, nemajući uvid niti uticaj na njihov sadržaj i tačnost informacija koje oni nude. Autori i vlasnici sajta www.topvita.info ne garantuju niti preuzimaju odgovornost za sadržaje na ovim sajtovima.

Sadržaji i članci objavljeni na www.topvita.info, mogu se koristiti samo za ličnu upotrebu, nekomercijalnog tipa. Bilo kakvo kopiranje ili objavljivanje sadržaja sa sajtu www.topvita.info u celini ili delovima, u elektronskom ili drugom obliku dozvoljen je samo uz prethodnu pismenu saglasnost autora i vlasnika sajta, koji se mogu dobiti obraćanjem na mail [email protected] .

Svaki posetilac sajta www.topvita.info , pristupom ovom sajtu prihvata uslove korišćenja, navedene u ovoj informaciji.