Uspavane ćelije raka, postoji li nada

Naučni tim na čelu sa Džonatanom Urom istraživao je uzorke krvi 36 žena kojima je pre najmanje sedam godina amputirana dojka zbog raka i kod kojih se otada bolest nije vratila.Neke od pacijentkinja bile su operisane i pre više od dve decenije.Zatsrašujući rezultat istraživanja: kod 13 žena, dakle gotovo trećine ispitanica, otkrivene su u krvi žive zloćudne ćelije raka.

Pošto ćelije koje kruže u krvotoku imao veoma ograničeni životni vek istraživači smatraju da negde u organizmu mora da postoji izvor ćelija tumora.Jedna od pretpostavki jeste da su negde u organizmu ostali neotkriveni sićušni tumori.Time bi se moglo objasniti i zašto se rak ponekad vraća posle mnogo godina.

Kako se ni kod jedne od 13 ispitanica bolest nije ponovo pojavila, naučnici zaključuju da organizam ima i odbrambene mehanizme kojima blokira ćelije tumora koje kruže u krvi.

Istraživači sa Majo klimike su indentifikovali dva ćelijska proteina za koje smatraju da ako se njihovom manipulacijom izmeni njihova interakcija može doći do revolucije u načinu lečenja raznih oblika kancera.

Interakcija ćelijskih proteina Skp2 i FOX01 je važna da ćelije raka prežive i da se razvijaju. Korišćenjem hemikalija izmenili su reakciju ova dva proteina tako što su zaustavili Skp2 da potstiče FOXO1 na destrukciju.

Ova saznanja bude veliku nadu da će biti pronađen efikasan lek u borbi protiv raka prostate, raka dojke, raka limfnih žlezda, kolo-rektalnog raka i raka usta. Ipak se smatra da će proći još godinu dana dok ne počne ispitivanje na ljudima.

Istraživači sa univerziteta u Hjustonu smatraju da su potrebna nova istraživanja, o tome kako organizam uspostavlja miroljubivu koegzistenciju sa zloćudnim čelijama raka.Osim toga, mora se utvrditi u kojim okolnostima ćelije raka kod mnogih ljudi ponovo izazivaju bolest.To bi omogućilo da se osobe sa povećanim rizikom stave pod poseban nadzor.