Uticaj društva na apetit

Istraživanje kanadskih naučnika s McMaster University sugeriše kako unos kalorija tokom obroka kod žena zavisi od toga jesu li u muškom ili ženskom društvu.

časopis Appetite objavio je kako žene koje jedu u društvu nekog muškarca češće biraju hranu manje kalorijske vrednosti nego žene koje jedu s drugim ženama.

Žene koje su jele u društvu i žena i muškaraca su takođe unosile manje kalorija od žena koje su za vreme obroka bile u isključivo ženskom društvu, dodaju naučnici.

Na unos kalorija kod muškaraca nije uticao pol osoba s kojima su bili u društvu za vreme obroka, pokazali su rezultati dobijeni praćenjem navika studenata u fakultetskom restoranu.