Letnji grip hara Srbijom, ambulante pune bolesnika sa ovim simptoma: Doktor Delić o prenošenju

Lekar ističe da je inkubacija obično od dva do 14 dana. S obzirom da ovi virusi imaju afinitet ili tropizam za skoro sva tkiva i organe koji postoje u nas, klinička slika ovih infekcija je prilično šarena

Ambulante su proteklih dana bile pune pacijenata sa visokom temperaturom. Dr Dragan Delić je za Prvu TV objasnio o kojim virusima je reč i zbog kojih simptoma je potrebno da se obratite lekaru. Kako je istakao na samom početku, to je „letnji grip” iza kojeg se kriju enterovirusi. „To je velika porodica virusa, recimo da su to koksaki virusi, grupe A i B, sa 30 serotipova ili podtipova.

Postoje ehovirusi sa 34 serotipa i postoje novi enterovirusi koji su numerisani od 68 do 71. Dakle, to je velika grupa virusa koji se prenose uglavnom fekalno-oralnim putem“, objašnjava doktorka i dodaje: „Naime, pacijent u stadijumu bolesti i nakon toga izlučuje virus kroz stolicu 5 do 8 nedelja, a neki i duže ako su imunokompromitovani. Tom stolicom kontaminiraju, s obzirom na naše higijenske, lične i kolektivne navike. ,zagade i sopstvene prste, zagade hranu, zagade vodu.

A sada druga osoba unese tu hranu,vodu ili kontaktom,ne pere ruke i tako infekcija cirkuliše.Veoma retke su respiratorne, kapljične infekcije, pa je moguće, ali dominantna je fekalno-oralna infekcija“, objašnjava dr Delić.

Lekar ističe da je inkubacija obično od dva do 14 dana. S obzirom da ovi virusi imaju afinitet ili tropizam za skoro sva tkiva i organe koji postoje u nas, klinička slika ovih infekcija je prilično šarena, ali najčešće, kao i kod drugih zaraznih bolesti, 50-80% je asimptomatično. Tačnije, pacijenti leže na nogama – dodaje dr Delić.

“Ovi drugi prođu manifestno, a kada se ispolji, prođe kao, recimo, letnji grip sa povišenom temperaturom, malaksalošću, bolovima u mišićima, slegne se i sve prođe bez ikakvih posledica. Međutim, doktorka ističe da u nekim situacijama , pacijenti dobijaju meningitis – zapaljenje moždanih ovojnica, zatim male boginje, dijareju…“, zaključio je on.


Read More