Bolje sprečiti: Ovo su greške koje svi pravimo sa produžnim kablom, a mogu izazvati požar

Produžni kablovi nisu napravljeni tako da izdrže preterano opterećenje struje, pa postoji rizik od pregrejavanja i požara ukoliko ih preopteretite.

Vatrogasci upozoravaju da produžne kablove ne treba preopterećivati, što je posebno izraženo u ovom periodu godine. Ako su u njega već uključeni televizor, računar i lampa, dodatno uključivanje električnog radijatora može dovesti do požara. Većina proizvođača električnih radijatora preporučuje da se direktno uključe u zidnu utičnicu, a ne u produžni kabl.

Ovu su mere opreza koje će sprečiti da se produžni kabl zapali:

1. Produžni kabl redovno proveravajte, odnosno sve kablove uključene u njega i zamenite ih ako primetite da su oštećeni.

2. Držite sve kablove i utičnice dalje od izvora toplote, ostavljajući dovoljno prostora oko uređaja kako bi se sprečilo pregrejavanje. Uvek isključujte iz struje uređaje koji nisu u upotrebi.

3. Ne ostavljajte uključene laptop i punjač za telefon danima u produžnom kablu, jer mogu da se pregreju i izazovu požaru. Izbegavajte preterano savijanje produžnog kabla kako se ne bi oštetio.

4. Ne koristite oštećene utikače i utičnice na produžnom kablu.

5. Produžni kabl treba da bude odgovarajuće dužine. Ako je previše kratak, može da bude pod velikim opterećenjem i uzrokuje pregrejavanje.

6. Držite produžni kabl dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote, jer će ga to dodatno pregrevati.

Bonus video:

Read More