Suzbijanje krpelja danas u Miljakovačkoj šumi,Filmskom gradu, Jajincima…

Akcija suzbijanja krpelja će se sprovoditi u periodu od 8.30 do 12.00 časova i obuhvatiće javne zelene površine- Miljakovačku šumu, Novo Skojevsko naselje, Filmski grad, Galovicu-45 Blok, Avalu-izletničke površine, i SP “Jajinci”.

“Za suzbijanje ovih zglavkara koristi se preparat koji je registrovan od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, upisan je u Privremenu listu biocidnih proizvoda, te građani nemaju razloga za strah”, rekla je Dubravka Planinac iz “Gradske čistoće”.

Prema njenim rečima, dinamika suzbijanja krpelja zavisi od rezultata monitoringa i vremenskih uslova, a aktivnost krpelja je uslovljena temperaturom i vlagom kao i dužinom dana, dok njihova brojnost iz godine u godinu varira u zavisnosti od klimatskih uslova.

“U našim krajevima aktivnost krpelja se javlja u dva perioda, u toku proleća i jeseni. Za vreme visokih letnjih, kao i niskih zimskih temperatura aktivnost krpelja opada. Trenutno je brojnost krpelja u opadanju”, rekla je ona. Istovremeno, apelovala je na sugrađane da ekipama koje sprovode tretmane suzbijanja krpelja omoguće nesmetan rad kao i pčelare da preduzmu potrebne mere za zaštitu pčela tokom sprovođenja tretmana.

Read More