Vežbe pomažu u borbi protiv raka debelog creva

Antikancerogeni efekat fizičkih vežbi se ispoljava zahvaljujući povećanju nivoa proteina koji blokiraju rast ćelija i prouzrokuju njihvu smrt , prema timu Australijskih istraživača.

Redovnim vežbama se usporava nagao rast ćelija što je glavna karakteristika kancerogenih ćelija.
Vođe istraživačkog tima Dr Andrew Haydon ne može da kaže koliko treba vežbati da bi se ispoljio ovkav efekat na ćelije raka.

Oni su indentifikovali nove slučajeve kolorektalnog kancera u studiji koja je obuhvatila 41,528 odraslih osoba u razdoblju između 1990 i 1994. godine.
Onda su uporedili osnovni indeks telesne mase, nivo fizičke aktivnosti i osnovne nivoe dva proteina: insulinu sličan faktor rasta koji vezuje protein-3 ili IGFBP-3, i insulinu sličan faktor rasta – 1 ili IGF-1.

Analize su onda bazirane na 443 pacijenta obolela od raka debelog creva koji su praćeni duže od 5 godina.

Među ispitanicima koji su bili fizički aktivni, povećanje IGFBP-3 je uticalo da se 48% smanji smrtnost usled bolesti, dok kod fizički neaktivnih nije bilo veze između koncentracije IGF-1 ili IGFBP-3 i procenta preživljavanja ove teške bolesti.

Zaključak je bio da povećanje nivoa IGFBP-3 vežbanjem blokira proliferativan efekat IGF-1. Za IGF 1 je utvrđeno da stimuliše rast ćelija, zaustavlja njihovu smrt i pomažu angiogenezi, tj. stvaranju formacije novih krvnih sudova koje su potrebne ćelijama tumora da bi rasle.

Istraživanje nije obuhvatilo koliko je potrbno vežbana kako bi se smanjio kolorektalni kancer.
Ovom studijom je ispitivan efekat fizičke aktivnosti na prognozu obolelog od raka debelog creva i kakvi mehanizmi stoje iza ove pojave. Druge studije su pokazale da više vežbanja poboljšava prognozu preživljavanja kod ove teške bolesti.