Viagra u novom svetlu

Ono što već znamo o Viagri je da je ona prvi oralni lek, delotvoran protiv muške inpotencije, koga je međunarodna organizacija za lekove FDA odobrila 1998 godine. Pilula deluje tako što selektivno širi krvne sudove penisa, pospešuje cirkulaciju krvi čime omogućava normalan seksualni odnos.

Efektivana je u intervalu od 60 do 90 procenata u zavisnosti od uzroka inpotencije. Najdelotvornija je kod ljudi koji imaju umereni oblik impotencije uzrokovan kako psihološkim problemima tako nastao kao posledica hroničnih bolesti i lekova (naročito lekova protiv povišenog krvnog pritiska i depresije). Delotvorna je kod ljudi kod kojih je inpotencija nastala usled dijabetesa i srčanih oboljenja, ili onih koji su imali operaciju prostate usled kancera ili zbog uvećane prostate.

Ono što je novo je da lekari u bolnici Henry Ford u Detroitu počinju ispitivanje Viagre kao mogućeg leka u lečenju pacijenata posle moždanog udara.

Ispitivanja koja su vršena nad pacovima su pokazala da ovaj lek može da poboljša memoriju i pokrete, pomažući da povređen mozak stvara nove ćelije i krvne sudove. Pacovi koji su imali moždani udar i koji su tretirani Vijagrom su mogli u testovima da pronađu skrivena vrata za beg, bolje su hodali i mogli su da se kreću u oba pravca za razliku od pacova koji nisu tretirani Viagrom. Korišćenjem magnetne rezonance i nekih drugih testova istraživači su otkrili da se u moždanim udarom povređenom mozgu kod pacova tretiranim Viagrom razvijaju nove moždane ćelije, novi krvni sudovi i nove električne veze u blizini povređenog dela mozga.

Do skoro se smatralo da smo svi rođeni sa određenim brojem nervnoh ćelija koje ne mogu da se regenerišu. Danas se smatra da je mozak veoma prilagodljiv i sposoban za preuređivanje.

Buduća istraživanja će se vršiti nad ljudima, koji su doživeli ishemičan oblik moždanog udara (ovaj tip moždanog udara je u 90% od ukupnog broja) koji je izazvan blokadom arterija i koji izaziva dugogodišnju nesposobnost. U ranoj fazi istraživanja će biti obuhvaćeno 84 pacijenta između 18 i 80 godina, sa komplikacijama od 3 dana do 3 meseca posle moždanog udara. U ovoj fazi će biti ispitivano kako dejstvo tako i sigurnost uzimanja Viagre. Pacijenti će biti podeljeni u 7 grupa i davaće im se doze od 25 do 150 miligrama Viagre u zavisnosti od toga kako pacijenti podnose lek. Tipična doza Viagre koja se koridti protiv inpotencije je 50 miligrama.

Od ovog istraživanja se očekuje da će efekat koji Viagra ima nad pacovima biti sličan i kod ljudi tj. da je moguće da se mozak remodeluje pomoću novih ćelija, novih krvnih sudova i novih veza između moždanih ćelija, čime će biti omogućen kvalitetniji oporavak posle moždanog udara i manji stepen motoričke onesposobljenosti.