Video priručnik za dijabetičare

Pre tri godine Dijabetološki savez Srbije i Info Lek snimili su kratke edukativne emisije o šećernoj bolesti, koje su prikazivane na televizijama u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj, i privukle veliku pažnju auditorijuma. Te emisije su potom objavljene kao DVD video priručnik namenjen osobama koje imaju dijabetes ili spadaju u rizične grupe koje mogu da ga dobiju.
Kako bi se edukacija i informisanje šire populacije o dijabetesu što bolje sprovodila ovaj Video priručnik za dijabetičare je, od prošle nedelje, dostupan na prvom domaćem Internet sajtu posvećenom borbi protiv šećerne bolesti – www.diabeta.net. Tamo je postavljeno 20 fajlova, uz alternativne linkove kao YOUTUBE sajtu gde je takođe moći pogledati fajlove.
U okviru ovog priručnika obrađene su sledeće teme: faktori rizika, samokontrola, ishrana, terapija i kardiovaskularni sistem. Video priručnik se, kao DVD izdanje, može nabaviti preko Dijabetološkog saveza Sribje (Beograd, Karađorđeva 36/II-5A).

Ovde možete pogledati 1. prilog od 20 ukupno objavljenih video priloga.