Volite da doručkujete?-Beba će vam najverovatnije biti dečak!

Prema rezultatima jedne nove studije žene koje redovno doručkuju i imaju zdrav način ishrane u vreme začeća imaju mnogo veću verovatnoću da će da rode muško dete s druge strane žene koje izbegavaju doručak u vreme začeća mnogo češće rađaju devojčice. Istraživači iz Ekstera i Oksvorda obezbedili su prve dokaze da je pol detea vezan sa načinom ishrane majke i da je pojačan unos kalorija povezan sa radjanjem deteta muškog pola.

Dr Fiona Mathews iz Ekstera tvrdi da je to razlog što se u zapadnim razvijenim zemljama radja sve više ženske dece jer su se njihove majke opredelile za nisko kalorijski način ishrane.

Ovo otkriće je objavljeno u Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences .

Postoji mali ali stalni pad, u proseku jedan na 1000, rođenih dečaka u odnosu na broj rođenih devojčica u poslednjih 40 godina u industrijalizovanim zemljama.

Kod ljudi, organizam manjak šećera u krivi koji nastaje usled izbegavanja doručka tumači kao poteškoću…slabiju dostupnost hrane. Premda pol generalno određuju očevi takođe visok nivo glukoze omogućuje rast i razvoj muških embriona a zaustavlja razvoj ženskog embriona. Tačan mehanizam kako se ovo odvija je još uvek nejasan.

Mathews je sa svojim kolegama pratila 740 žena koje su po prvi put zatrudnile i kod kojih je 56% procenata od onih koje su unosile hranu bogatu kalorijama nosile muško dete u odnosu na 40% onih iz grupe žena koje su uzimala hranu siromašniju u kalorijama.

Pored unošenja kaloričnije hrane grupa u kojoj su žene uglavnom nosile dečake takođe su se i zdeavije hranile sa raznolikijim namirnicama bogatim fosforom, kalcijumom i vitaminom C, E i B12.

Verovatnoća da će žena roditi muško dete takođe naglo raste kod onih žena koje svakog dana doručkuju (najčešće cerealije) u odnosu na one koje doručkuju jednom nedeljno.

Mehanizam na koji način ishrane utiče na pol nije sasvim poznat ali naučnici koji se bave invitro fertilizacijom znaju da viši nivo glukoze ohrabruje razvoj muškog embriona a inhibira razvoj ženskog.