Za zdrav život: kineska ishrana po godišnjim dobima

Foto: Shutterstock

U kineskoj tradicionalnoj medicini prevencija je važnija od lečenja, a pri terapiji veća se pažnja obraća na otklanjanje uzroka bolesti nego na samu bolest, odnosno njene simptome. Osnovne teorije ove medicine su teorija jina/janga (Yin/Yang), teorija pet elemenata i teorija ćija (Qi) i krvi.

Šta sve ovo znači pitali smo dr Anu Žikić, lekarku kineske tradicionalne medicine, koja je po završetku Medicinskog fakulteta u Beogradu nastavila svoje studije na Fakultetu kineske tradicionalne medicine u Pekingu, a u Beogradu drži promotivna predavanja i vežbe Qi Gonga u Mind Centru Scienca Divina.

Qi Gong je drevna kineska veština u kojoj se skladom pokreta i disanja postiže balans uma i tela. Karakter Qi 气označava energiju, supstancu koja ispunjava ceo univerzum, verovali su stari Kinezi, a karakter Gong功 označava akciju, pokret, kretanje. Dakle, pokretom utičemo na tok Qi (energije) u telu. Da bismo imali fizički i mentalno zdravo telo, neophodno je da tok Qi kroz meridijane (energetske protoke energije), kolaterale, akupunkturne tačke, mišiće i organe bude konstantan i neometan. Ako nije tako, prva senzacija koja se u telu javlja je obično – bol. Ali ponekad disbalans u telu postoji i bez vidljivih simptoma, pa je redovno vežbanje Qi Gonga jedan od efektivnih načina prevencije bolesti. Moglo bi se reći da je Qi Gong umetnost održavanja dobrog zdravlja i ravnoteže, da je nauka, filozofija, borilačka veština, način razmišljanja itd., ali i jedan od osnovnih elemenata kineske tradicionalne medicine.

“Ova medicina ima istoriju dugu preko 4.000 godina. Osnovni elementi kineske tradicionalne medicine su: akupunktura, kineske biljke, tui-na masaža, Qi Gong i dijetologija. U najstarijim kineskim knjigama pronađeni su saveti o zdravoj ishrani koji su prilagođeni kako godišnjim dobima, tako i konstituciji pacijenta. Ovo dodatno ukazuje na značaj koji su joj pridavali stari Kinezi a koji se održao i do danas” – objašnjava Lisina sagovornica i dodaje:

“Shodno osnovama ove medicine, veruje se da se životna energija (Qi) nalazi svugde oko nas i u nama. Sila koja pokreće Qi je neprekidno kretanje između polova Yina i Yanga. Posmatranjem raznolikih procesa u prirodi možemo uočiti smenjivanje i kretanje između ta dva pola. Smena godišnjih doba je jedan od primera. Ona se odražava na celu prirodu pa i na čoveka, tj. promene u dinamici protoka energije koje se dešavaju u organizmu čoveka, uslovljene su i klimatskim promenama. Postati svestan tih promena i živeti u skladu sa njima – jedno je od prvih načela preventive bolesti.”