Zahvati šaolinskih monaha u novoj terapiji: Jumeiho leči kičmu i gojaznost

Foto: Profimedia

Nepravilno držanje izaziva poremećaj ravnoteže celog tela i onemogućava pravilan rad unutrašnjih organa, pa može dovesti do pojave mnogih, ponekad i teških bolesti. Japanskom terapijom Yumeiho moguće je težište tela vratiti u idealan položaj i ukloniti mnoge zdravstvene probleme.

emelj jumeiho terapije je kineski način holističkog pristupa lečenju Zeng Ti Fa ili lečenje celine. Cilj terapije je nameštanje svih zglobova kičmenog stuba, ruku i nogu, posebno kukova i sakroilijačnih zglobova, kao i mekih tkiva kičme i tela u celini. I u preventivnom smislu metoda se pokazala vrlo efikasnom u uspostavljanju psihofizičke ravnoteže i eliminisanju rizika od iščašenja pršljenova i oštećenja diskusa. 

– Ovom tehnikom lako se može dokazati vrlo česta dislokacija kukova koja postoji kod 99 odsto ljudi. Prema statistici, češća je desna dislokacija kuka i to kod žena. Zato su i česte porođajne dislokacije kukova kod novorođenčeta, a uzrok je upravo taj problem kod majke. Ona može nastati i kasnije usled nepravilnog i dugotrajnog položaja – kaže Miroslav Dimitirjević, viši fizioterapeut, sertifikovani jumeiho terapeut II stepena od 1990. godine. 

Na sledećoj strani pročitajte kod kojih još oboljenja pomaže jumeiho terapija.