Zašto je srpsko zdravstvo ocenjeno kao najgore u Evropi

Svi građani u vašoj zemlji treba da imaju obavezno zdravstveno osiguranje, a poželjno je da ga pružaju osiguravajuće ustanove koje se međusobno takmiče
„Moja ustanova analizira i upoređuje sisteme zdravstvene zaštite u 35 evropskih zemalja još od 2004. i objavljuje više od 40 odgovarajućih pokazatelja.