Zavisnička veza alkohola i pušenja

Dovoljno je da ljudi kod druženja uzmu nekoliko limenki piva i da raspolažu kutijom cigareta. Uz razgovor se pijucka pivo i puši i sve izgleda sasvim normalno. Sveža naučna otkrića grupe istraživača s Purdue University u SAD, otkrivaju nove i zanimljive činjenice, izgleda postoji neka veza između potrebe za cigaretom i alkohola. Očigledno je da jedno vuče drugo, nova čaša piva traži novu cigaretu i tako redom!

I vi u mozgu imate centar za uživanje!
Za eksperimente naučnici su izdvojili 60 dobrovoljaca od kojih je polovina dobijala uobičajeno piće tonik/votka, a druga polovina je dobijala samo tonik. Istovremeno je merena njihova želja za pušenjem. Dobiveni rezultat je više nego zanimljiv, kod grupe koja je pila alkohol, potreba za pušenjem je bila 35% veća! Stefan Tiffany koji je predvodio multidsiciplinarni istraživački tim, kaže, kad čovek želi da puši, srce ubrzava rad, koža postaje vlažnija, dlanovi se znoje, a temperastura prstiju naglo padne. Po svemu sudeći veza alkohol/pušenje dolazi iz centra u mozgu koji možemo nazvati centar za uživanje (pleasure center). Nekoliko, a najviše desetak sekundi nakon uvlačenja duvanskog dima, nikotin i oko 4000 drugih hemijskih jedinjenja dolazi u mozak, gde logično, izazivaju svoje delovanje. Sada se čini izvesnim da ta mešavina hemikalija direktno ide na taj centar za uživanje, a alkohol se na isti način tome pridružuje! Istraživači idu tako daleko da kažu kako se sa prestankom pušenja uz pivo ili neko drugo alkoholno piće, može bitno popraviti svoje raspoloženje preko vikenda. Sledi još jedan zaključak, želite li da prestanete sa pušenjem, trebali biste da prestanete da pijete najmanje 6 meseci jer uzajamna zavisnička veza alkohola i pušenja vrlo je jaka.