Zbog čega su izbile demonstracije u Hrvatskoj?

Zbog čega su izbile demonstracije u Hrvatskoj? 1Foto: Radenko Topalović

Na današnji dan pre 110 godina list Mali žurnal pokušao je da pruži odgovor na pitanje šta je pokretač demonstracija u Hrvatskoj, da li ekonomske prilike ili potreba za promenom režima ove zemlje.

– Kada se želi da se promeni jedan sistem vladavine u političom smislu traži se ujedno i ekonomska reforma. Jedno bez drugog niti se može da zamisli, niti može da bude – piše Mali žurnal uz opasku da je njihovo mišljenje da demonstracije nisu rezultat težnji za ekonomsku i političku reformu Hrvatske i Slavonije, već neka vrsta „eksperimenta“.

U tekstu kažu da je i ranije, za vreme banovanja Nikole Tomašića bilo negodovanja i da je srpsko-hrvatska koalicija radila na tome da u Hrvatskoj i Slavoniji zavlada snošljivije ekonomsko i političko stanje.

– Nama je još i sada živo u pameti šta je sve ban Tomašić pokušavao u Hrvatskoj i Slavoniji da bi se samo stvorilo pogodnije stanje kako je Beču potrebno u njegovoj borbi sa Peštom. Pokušaj nije uspeo čak ni kad je izneto da je i sam Tomašić pristalica trijalističke ideje omiljene Austrijskom prestolonasledniku, Franji Ferdinandu.

Mali žurnal piše, da nakom smenjivanja Tomašića na njegovo mesto dolazi Slavko Cuvaj, i tada se stvaraju povodi za pomenute demonstracije.

Zbog čega su izbile demonstracije u Hrvatskoj? 2
Foto: screenshot/digitalna.nb.rs

– Ono što Beč nije uspeo sa Rauhom i Tomašićem, u onoliko koliko se nadao, doveo je Cuvaja na bansku stolicu i – izazvao je demonstracije protiv Pešte i Mađara uopšte.

Autor kaže da je svako ko je čitao telegrafske izveštaje o demonstracijama mogao da se uveri da su one bečko delo, a da to najbolje pokazuje držanje Hrvata naseljenih u Bosni i Hercegovini.

– Demonstrujući posle zagrebačkih demonstracija oni nisu vikali samo „dole Mađari“ niti su demonstracije završili sa spaljivanjem mađarske zastave, nego su vikali „živeo trijalizam“ – navodi Mali žurnal, uz konstataciju da Bosna i Hercegovina treba da se spoje sa Hrvatskom i da stvore novu kraljevinu.

– Mađari su protivni toj ideji, jer znaju da bi u tome njihova nadmoćnost nad Srbima i Hrvatima došla u pitanje. Beč zna ovo vrlo dobro; on poznaje dobro mađarski strah, i on hoće da Mađare plaši kad god budu tvrdoglavi.

Mali žurnal zaključuje da su to tendencije demonstracija, i da će se svako ko pomisli drugačije, prevariti.

Celokupno izdanje može da se čita na linku Narodne biblioteke.

List Danas svakoga dana prelistava glavne vesti na današnji dan pre 110 godina, tačnije 1911. godine. Predmet analize je dnevni list Mali Žurnal, koji danas ne postoji. Novine su izlazile u Beogradu kao informativni dnevni list od 1894-1915, godine i potom 1920 godine. Vlasnik i odgovorni urednik bio je Jovan Živković. Vremenom, list se razvijao i tematski širio: imao je dobru dopisničku mrežu, pratio je kulturni život i političke događaje.

Projekat je realizovan u saradnji i uz materijal iz digitalne arhive Narodne biblioteke Srbije.

Original Article