Nova saznanja o nastajanju metastaza – nova nada

Naučnici su otkrili na koji se način ćelije raka šire sa primarnog mesta do ostalih delova organizma. Ovo otkriće bi moglo da otvori vrata za nove metode u lečenju i prevenciji uznapredovalih faza bolesti.

Umesto dosadašnjeg shvatanja da se ćelije raka odvajaju od tumora i putuju krvotokom do drugog organa gde formiraju sekundarni tumor ili metastaze, US istraživači su otkrile da kancer šalje izaslanike da pripreme novo mesto. Uništavanjem ćelija izvidnika ili blokiranjem njihove akcije lekovima, bi moglo da spreči širenje raka ili lečenje u fazi kada su se metastaze pojavile.

Profesor David Lyden sa univerziteta iz Njujorka kaže da su tokom istraživanja posmatrali sve rane faze vezane za pojavu metastaza, koje su kompleksne ali njma se otvaraju vrata svim događajima koji se javljaju pre nego što se tumor inplantira – to je mapa gde će se metastaze pojaviti.

Sposobnost ćelija raka da kolonizuju druge organe je ono što čini ovu bolest toliko smrtonosnom, onog trenutka kada se rak proširi izvan prvobitnog mesta ga čini tak teško za izlečivim.

Lyden i njegove kolega su opisale šta se dešava pre dolaska ćelija raka na novo mesto. Ćelije tumora mogu da pokrenu normalne ćelije koštane srži, prouzrokujući da se kreću ka određenom regionu i menjaju lokalnu okolinu tako da ona postaje povoljna za privlačenje ćelija raka i razvoj metastaza.

Ćelije napadnutog tkiva organa koje je podložno pojavi metastaze se umnožavaju i proizvode protein fibronektin, koji se ponaša kao lepak koji privlači i lepi ćelije koštane srži koje na taj način formiraju neku vrstu gnezda ili piste za ćelije raka.
Ova gnezda obezbeđuju priključke za ćelije tumora kako bi one mogle da se inplantiraju i hrane. Ovakvi uslovi omogućuju ćelijama raka ne samo da se vežu za novi organ nego i da se umnožavaju. Jednom kada dospeju do novog mesta vrlo brzo formiraju metastazu- sekundarni tumor.
Bez pripremljenog gnezda ili neke vrste piste na koju se ćelije raka privezuju kancerozne ćelije ne bi mogle da kolonizuju novi organ a faza koju je po prvi put opisana mogla bi se nazvati pre-metastadska faza.

U istraživanjma koji su rađeni nad životinjama utvrđeno je da bi praćenjem broja specijalnih ćelija koštane srži koje cirkulišu organizmom moglo da se odredi da li će se rak širiti
Ukoliko bi mogle da se objasne sve faze multiplog procesa stvaranja metastaze razvili bi se lekovi koji bi mogli da deluju na svaki korak razvoja metastaza što bi povećalo šanse u lečenju ovog opasnog oboljenja jer pokušaj da se ćelije tumora unište je poslednji korak u celom procesu njegovog razvoja.