Operacija nije uvek rešenje za kilu

Prema istraživanju Dr. Robert J. Fitzgibbons sa Creighton univerziteta muškarci koji imaju herniju, koja im ne smeta i ne prouzrokuje bol ne moraju da idu na operaciju kako bi je otklonili.

Studija se fokusirala na pacijente sa ingvinalnom (preponskom) kilom, koja predstavlja najčešći oblik kile.Pronašli su da ljudi sa minimalnim ili bez simptoma koji nisu otklonili kilu operacijom imaju sličan nivo bola i osećaja nelagodnosti kao oni koji su je operisali dve godine kasnije.

Kila se pojavljuje kada deo organa npr. deo creva ispadne, se kroz abnormalni otvor u zidu trbušnog mišića, najčešće kao rezultat povrede koja stvara procep u mišiću. Ponekada organ može da se uklješti u tom pocepu, što dovodi do prekida dovoda krvi u taj deo organa.

U prošlosti su lekari preporučivali pacijentima da kilu otklone operacijom zbog mogućnosti njenog uklještenja koje može da vodi ka gangreni, ali su se takve preporuke odnosile na vreme kada hitna medicinska pomoć nije bila odmah dostupna.

U svojoj studiji upoređivali su bol, fiziološko funkcionisanje i ostale ishode kod pacijenata sa ingvinalnom hernijom koja je bila bez simptoma ili sa veoma blagim simptomima, od 720 pacijenata nasumice je odlučivano ko će ići na operaciju a ko ne.

Posle dve godine utvrđeno je da isti bol tokom obavljanja dnevnih aktivnosti imaju i pacijenti koji su operisani i oni koji nisu. Za one koji imaju kilu bez simptoma ili sa minimalnim simptomima je bezbedno da odgode operaciju do trenutka kada se pojave simptomi koji im otežavaju život.

Sama operacija nosi rizike od mnogih komplikacija. Najčešća komplikacija je da oni koji su imali operaciju hernije godinama osećaju bol u preponi, s druge strane postoje ljudi koji imaju kilu 40 godina i ona im ne smeta niti prouzrokuje neke komplikacije.

Postoji mnogo ljudi koji imaju herniju, ali čak i ne znaju da je imaju, jedino se postavlja pitanje koliki je rizik živeti sa njom?

Rizik od uklještenja kile, koja tada mora da se otkloni operacijom je veoma mali, ukoliko se kila operiše preventivno pre nego što postoje neki veći simptomi to neće doprineti niti boljem niti gorem stanju nego što je kod onih koji je ne operišu. Ima smisla osmatrati je i čekati pa ako se pojave teži simptomi ili se uklješti operisati je. Drugi lekari se takođe slažu sa konstatacijom da je najbolje lečenje kile ako nije uklještena, ne lečiti je.

Sam dr. Robert Bell, godinama praktikuje da preporučuje pacijentima da ako im kila ne smeta da je ne diraju a ako nastanu neke komplikacije razmotri hitnost operacije kojom se sve dovodi u red.

Anestetici i drugi lekovi za opštu anesteziju